Skip to content
IMG_0841

Tilbud til børn og unge..

Semaiskolen er vores opholdssted for børn og unge og en skole med overenskomst med Brønderslev kommune.

IMG_4872

Beskæftigelsestilbud for unge og voksne..

SemaiJob er vores særlig tilrettelagt arbejdsplads til unge og voksne, som har ret til et tilbud jf. loven om aktivbeskæftigelse eller beskæftigelses tilbud jf. serviceloven.

IMG_8824

STU forløb for unge…

StuideNord er vores særlig tilrettelagt uddannelsens forløb for unge, godkendt af  Brønderslev kommune.

IMG_7065

Tilbud til voksne…

SemaiVox er vores tilbud til voksne her yder vi støtte i eget hjem, eller  i vores botilbud.

Fonden Semai

- tilbud til både børn, unge og voksne

Semai er en fælles funktion, hvor administrationen og direktionen ligger.

Vores dagligdag på tilbuddene er præget af forudsigelighed og troværdighed – og vi tilstræber en varm og imødekommende atmosfære. Vi har udelukkende uddannet pædagogisk personale, der arbejder målrettet på de mål som vi sammen opsætter på baggrund af det enkeltes handleplan.

På Semai skal ingen passe i en "kasse", vi laver sammen den "kasse" der giver mening.

Vores pris er individuelt afstemt efter kommunes skøn omkring den enkeltes støttebehov. Vores tilbud er godkendt af Socialtilsyn Nord.

Semaiskolen er vores opholdssted for børn og unge og en skole med overenskomst med Brønderslev kommune

Opholdsstedet Semaiskolen har tre adskilte afdelinger, to afdelinger på Kalumvej 58, Serritslev, Brønderslev og og en afdeling; Enggaarden, der er beliggende 8 km. fra Kalumvej, på Enggaardsvej 51 i Brønderslev

Vi har ansat overlæge, psykiater Jakob Ørnberg, og psykiatrisygeplejerske Hanne Lottrup for at tilføre en yderligere dimension i vores faglige spændvidde.

Vi er godkendt til at modtage børn i vores opholdsdel, til døgnopholdaflastning, udslusning og efterværn. Vi er ligeledes godkendt til at modtage børn akut til udredning m.h.p. at finde egnet placering til barnet, og endeligt er vi godkendt til at oprette 4 individuelt tilrettelagte soloprojekter for børn, der i en periode ikke kan være sammen med andre børn.

Studienord er vores STU afdeling hvor der kan sammensættes uddannelsestilbud til unge der har brug for en særlig tilrettelagt uddannelse.  En uddannelse som sammensættes individuelt og som kan indeholde skole, praktik og praktiske fag med den sammensætning der passer til den enkelte unge.

I Studienord kan vi også tilbyde erhvervsforberedende skolegang, hvor vi hjælper med at forberede til den ønskede ungdomsuddannelse

Drivværket er vores beskæftigelsestilbud på Syrenvej 51, Serritslev, Brønderslev. Her er der mulighed for at afprøve praktiske færdigheder indenfor både kreative og håndværksmæssige områder. Vi løser opgaver i nærmiljøet og håber på sigt at få vores egen butik

Semaivox er vores voksenafdeling. Her tilbyder vi støtte til voksne i eget hjem og i starten af 2019 slår vi dørene op for et botilbud til voksne.

Du er velkommen til at kontakt os på tlf. 30 98 76 00

Kalumvej 58
9700 Brønderslev
Nordjylland

Tlf: 96678200
mail@semai.dk

Vi er en del af Fonden Semai: