SOLO

Afdeling SOLO

Formålsbeskrivelse

Tilbuddet er for børn og unge, der enten direkte kommer fra en sikret institution eller er på vej ind til en. Tilbuddet er også for børn og unge, der af forskellige årsager, har behov for at blive skærmet fra andre unge. Formålet med indsatsen er, at få skabt en god anbringelse for den unge, således denne bliver afklaret, stabiliseret og klargjort til at den unge kan klargøres til at blive indsluset til ét af vores afdelinger. Indsatsen kan også tage udgangspunkt i, at man i løbet af opholdet bygger den bro der skal til for, at den unge kan tilbydes en anden indsats som kommunen tilbyder. Støtten foregår under sikrede rammer med personale der tilpasser støtten til den unges individuelle behov.

Formålet med indsatsen er, at få skabt en god anbringelse for den unge, således denne bliver afklaret, stabiliseret og klargjort til at den unge kan klargøres til at blive indsluset til ét af vores afdelinger.

Indsatsen kan også tage udgangspunkt i, at man i løbet af opholdet bygger den bro der skal til for, at den unge kan tilbydes en anden indsats som kommunen tilbyder. Støtten foregår under sikrede rammer med personale der tilpasser støtten til den unges individuelle behov.

Målgruppe

Afdelingen er godkendt til

  • Omsorgssvigt
  • Opmærksomhedsforstyrrelse
  • Udadreagerende adfærd
  • Tilknytningsforstyrrelse
  • Autismespektrum

Aldersgruppe

8 – 22 år

Metoder

Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP)

Low arousal

Faglig tilgang

  • Strukturpædagogisk tilgang
  • Ressourceorienteret tilgang
  • Relationspædagogisk tilgang
  • Anerkendende tilgang
  • Neuropædagogisk tilgang