Drivværket

Vi på SEMAI arbejder på

At der i samarbejde med jobcenter og Ungecenter Brønderslev bruger tiden under uddannelsen på, at afklare elevernes arbejdsevne og selvforsørgelse, før de forlader STU’en. Dette giver en bedre overgang efter endt STU, så eleverne undgår langvarige afklaringsforløb på kontanthjælp. Vi ønsker, at skabe et samarbejde med meget større fokus på elevernes beskæftigelse og fremtid efter STU. Målet er, at alle afgangselever er afklaret til fremtidig forsørgelse, inden de forlader uddannelsen.

De fleste af de elever der bliver tildelt en STU kommer ikke til at leve af deres hoved, men af deres hænder. Vi vil derfor vægte håndværksfag frem for bog-fag. Vi ønsker, at fokusere på elevernes ressourcer og udvikle disse i håb om, at de derved kan finde en plads i erhvervslivet og samtidig skabe mening med uddannelsen. Derfor har vi også indledt et samarbejd med OCN-DANMARK som er udbydere af kompetencebeviser. Dette samarbejde skulle gerne udmønte sig i, at elever får samlet en mappe med beviser, som de kan tage med sig i deres videre færd ud i verden.

Et af initiativerne i denne tilgang er bl.a. et øget fokus på praktikker. Ønsket er, at eleverne møder ordinære arbejdspladser, hvor de kan lære ting, som de kan bruge fremadrettet.
Strategien er, at fokusere på realkompetencegivende læringsmiljøer, fremfor et meget beskyttende miljø, netop for at klæde eleverne på til at kunne begå sig ude i ”virkeligheden”, såsom på en arbejdsplads.

Vi undervisere på uddannelsen vil i samarbejde med Ungecenter og Jobcenter screene eleverne for udfordringer der kan stå til hinder for at de kan komme ud på arbejdsmarkedet. Det kunne for eksempel være udfordringer med at tage offentlig transport, tage imod anvisninger, forstå en opgave eller med at styre sin døgnrytme.

Information

Den enkelte elev tilbydes boglige skolefag såsom dansk, matematik og engelsk helt efter eget ønske og niveau.

Eleven har måske tidligere haft et udfordrende skoleforløb. Her er så chancen for at viske tavlen ren og starte på en frisk.

Eleverne har stor indflydelse på indholdet i undervisningen. It vil være en naturlig del af dagligdagen, ligesom fx elevens egen mobil, PC og iPad.

De ønskede skolefag bliver lagt ind i uddannelsesplanen, og der udarbejdes et individuelt skema.

Der kan tilbydes såvel kompenserende specialundervisning som forberedelse til Folkeskolens afgangsprøve FSA/FVU. Der kræves således ingen faglige forudsætninger.

Kompetencer

Det kræver ingen forudgående kompetencer at deltage undervisnings -linjen.

Forløbet valideres igennem OCN (Open College Network) programmet og elevernes resultater vil fremgå af et læringsbevis.

SEMAI’s STU har uddannede OCN-vejledere og OCN interne kvalitetssikrere der validerer samtlige OCN-forløb.

Kontakt

Christian Hellesøe,Tilbudsleder for Hvidbakvej, Hovedgaden og Drivværket
Tlf.:(+45) 30 98 76 70
E-mail: christianh@semai.dk

Brian Hjortnæs,Daglig leder for Drivværket
Tlf.:(+45) 30 98 76 60
E-mail: brian@semai.dk