Voksne

Til sagsbehandler for voksne

For de borgere vi får henvendelse på i forhold til vores botilbud efter Servicelovens §107 er primært for personer der enten direkte kommer fra et opholdssted efter Servicelovens §66, og hvor man ser deres funktionsniveau og støtte behov endnu ikke er afklaret.

Servicelovens §85

Derudover kan det også været rettet mod beboere der har erfaring med, at have modtaget socialpædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens §85, og hvor kommunen har vurderet, at indsatsen ikke har været tilstrækkelig.

For de borgere vi får henvendelse på i forhold til vores botilbud efter Servicelovens §107, er for borgere der har behov for et intensivt ophold hos os.

Funktionsniveau

Forløbet kommer til at tage udgangspunkt i at afklarer hvorvidt deres funktionsniveau kan udvikles- og hvis denne er begrænset kommer vi til at pege på en konkret indsats i løbet af opholdet hos os. I afdelingen SemaiVox er der plads til 7 beboer. Aldersgruppen er primært fra 18-30 år.

Afdelingen rummer beboer der har behov for genkendelige rammer, struktur og en hverdag der er trygt at navigere i. I afdelingen har vi særlig fokus på, at afklarer hvilke områder beboeren skal arbejde med, for at blive afklaret til det videre forløb. Der arbejdes med de indsatsmål som kommunen, borgeren og botilbuddet er blevet enige om at arbejde med.