Visitation

Ønsker du at vide mere om os eller finde ud af om vi passer som et tilbud for et barn, en ung eller voksen skal du kontakte:

Forstander Berit Buch, tlf. 30987600 eller sikker mail berit@semai.dk

Afdelingsleder for børn / unge; Mathias Caland 30987610 eller sikker mail mathias@semai.dk

Afdelingsleder for voksentilbud; Christian Hellesøe 3098767670 eller sikker mail christianh@semai.dk

Afdelingsleder for skole/dagtilbud; Martin Breum: 30987680 eller sikker mail martinb@semai.dk

Hvis vi har en ledig plads og den kommunale myndighed er interesseret i et videre arbejde omkring tilbuddet, fremsendes relevante dokumenter der kan afdække om barnet, den unge eller voksne kan få sine behov opfyldt hos os.

Ser vi at der er et match mellem den unge/voksnes støttebehov og vores faglighed, afholdes et visitationsmøde/indskrivningsmøde. Til mødet deltager et visitationsteam bestående af forstanderen, psykiatrisygeplejerske og den relevante afdelingsleder og evt. kontaktpædagog. Herefter kan en indflytning finde sted.

Er du pårørende til et barn eller er du en borger der finder stedet interessant i forhold egne støttebehov er du velkommen til at kontakte os for at høre mere om stedet, men det er egen opholdskommune der afgør om en indflytning på Semai kan finde sted.