Botilbuddet Hvidbakvej

Velkommen til botilbuddet Hvidbakvej

Botilbuddet Hvidbakvej henvender sig til unge og voksne med autismespektrumforstyrrelse, kognitiv funktionsnedsættelse, udviklingshæmning, angst, omsorgssvigt, indadreagerende adfærd samt opmærksomheds- og tilknytningsforstyrrelse.

Godkendelsesramme: Botilbuddet Hvidbakvej er godkendt til botilbud til midlertidigt ophold efter Servicelovens § 107 og to fleksible pladser til anbringelse på opholdssted efter Servicelovens § 66, stk. 1, nr. 6.
Aldersgruppe: 17-85 år
Pladser: 7

Botilbuddet Hvidbakvej ligger udenfor den lille by Serritslev i nærheden af Brønderslev i Nordjylland. Botilbuddet ligger i stille omgivelser omringet af skøn natur. I Serritslev er der mulighed for at handle, og der findes busforbindelser til de større omkringliggende byer.

Målgruppe

Borgerne på botilbuddet Hvidbakvej er unge og voksne med autismespektrumforstyrrelse som den primære diagnose. Hertil kan kognitiv funktionsnedsættelse, udviklingshæmning, angst, omsorgssvigt, indadreagerende adfærd samt opmærksomheds- og tilknytningsforstyrrelse forekomme.

Borgerne har behov for en genkendelig, struktureret og forudsigelig hverdag. De har måske grundet opvækst eller manglende skolegang ikke haft de samme forudsætninger for at lære praktiske færdigheder i hverdagen som mange andre. Der er behov for en hverdag, hvor der arbejdes intenst med at udvikle kognitive og praktiske færdigheder, der gør hverdagslivet mere holdbart med henblik på at komme ud og bo i egen selvstændig bolig.

Borgerne på Hvidbakvej er hovedsagelig i alderen 17-35 år.

Fysiske rammer

Botilbuddet Hvidbakvej ligger udenfor den lille by Serritslev i nærheden af Brønderslev.

Botilbuddet består af fælleskøkken, spisestue, tv-stue, kreativitets-/spillerum og syv værelser. Dertil et værksted, hvor borgerne har mulighed for at arbejde med alt fra motorcykler til køleskabe samt blomster og maling. Botilbuddet har gennemgået en renovering i 2018-2019.

I botilbuddets store have er der rig mulighed for aktiviteter fx ved bål- og shelterpladsen samt terrassen. Botilbuddet ligger i stille omgivelser omringet af skøn natur, hvor der på den store grund både er grønne områder og skov, som man frit kan benytte sig af.

Byen Serritslev ligger to kilometer væk. Her ligger en købmand og Fonden SEMAIs værksted, Drivværket, hvor det er muligt at komme i beskæftigelse. I byen er også flere praktikmuligheder, såsom børnehaven og købmanden samt landbrug i nærområdet. Der findes ligeledes busforbindelser til de større nærliggende byer såsom Brønderslev.

I de nærliggende byer Brønderslev og Vrå findes også togforbindelser til Hjørring og Aalborg. I Brønderslev er der en skydeklub og andre fritidsaktiviteter, som flere borgere benytter sig af. Der er ligeledes en bowlinghal og en svømmehal.

Dagligdagen

Dagligdagen på Hvidbakvej struktureres i samarbejde med og ud fra den enkelte borgers ønske og behov. Forudsigelighed, struktur og ADL-træning er i fokus.

Botilbuddets ugeplan opdateres hver søndag. Hver borger har ligeledes egen ugeplan, som er tilgængelig efter eget ønske i fælleskøkkenet eller på værelset. Hver anden uge opdateres madplanen for de næste to uger. Borgerne kan vælge en ret, som de gerne vil øve sig i at lave alene eller sammen med personalet. Lørdag eller søndag handles der ind til den ønskede ret. Derudover er der en handletur hver fredag.

På Hvidbakvej er der yderligere to beboere – nemlig botilbuddets to katte, som gerne vil putte på sofaen eller i sengen, hvis de får lov.

På husmøderne planlægges de kommende aktiviteter. Borgerne kan komme med ønsker til en aktivitet i den kommende uge eller længere ud i fremtiden. Det kan være aktiviteter såsom at komme ud at spise, gåture ved stranden, bowlingtur samt svømning og styrketræning i svømmehallen. Det kan også være at deltage i Funny Friday, hvilket er arrangerede fester til mennesker med særlige behov.

Hjemme på botilbuddet er der med mellemrum wellnessaften, filmaften og grill på terrassen. Der planlægges julefrokost og påskefrokost, og der arrangeres ferieture, som borgerne er med til at planlægge, hvor der er egenbetaling for dem, der har lyst til at deltage. Det kan fx være en tur i sommerhus.

Resultatdokumentation

NordicPas er Fonden SEMAIs gennemgående styringsprogram, som anvendes til at sikre en
helhedsorienteret og målrettet indsats. Borgerne screenes med udgangspunkt i PAS. På baggrund
af screeningen og observationer vurderes den enkelte borger fagligt, personligt og socialt ud fra en
tankegang om, at alle, uanset forudsætninger, har potentialer, som kan udvikles, hvis de får den
rette plads og støtte.

Pædagogiske metoder

I Fonden SEMAI arbejder vi ud fra metoden Low Arousal (ikke-konfronterende pædagogik). Low
Arousal anvendes som en konfliktforebyggende metode, hvor vi justerer egen adfærd med afsæt i
borgerens adfærd for at støtte en ikke-udfordrende adfærd og derved understøtte
hensigtsmæssige mestringsstrategier gennem den rette struktur og pædagogik.
På botilbuddet Hvidbakvej betyder det, at vi som personale er meget opmærksomme på, at vi ikke
er konfliktoptrappende. Både i vores fysiske såvel som verbale fremtræden er vi opmærksomme
på ikke at virke truende, at vi bruger et roligt stemmeleje, og i nogle situationer trækker os for at
vende tilbage senere.
Vi arbejder ligeledes ud fra metoden KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Praksis).
KRAP tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang med systematisk brug af kognitive teorier,
hvor der er fokus på, hvad der virker for borgeren. Gennem registrering, afdækning, evaluering og
forståelse ser vi sammenhænge for at støtte borgeren i den ønskede udvikling.
På Hvidbakvej inddrages borgerne i egne indsatsmål og er selv med til at definere, hvad deres
egne mål er, og hvordan de vil arbejde med dem, samt hvor meget støtte de har brug for til at
opnå målene.

Pædagogiske tilgange

I Fonden SEMAI arbejder vi med tilgangen PAS-screening (pædagogisk analysesystem).
Screeningerne udføres af uddannede PAS-superbrugere. En screening er baseret på interaktionen
mellem fagperson og borgeren, og den har fokus på kompetencer og potentialer samt særlige
mønstre i borgerens måde at mestre på. På baggrund af screeningen arbejder vi efterfølgende
med pædagogiske anvisninger, der baseres på personlige livs- og arbejdsstrategier. Screeningen
anvendes som et kvalitets- og analyseredskab, der udmunder i en individuel indsatsplan.
Vi arbejder ligeledes med tilgangen struktureret pædagogik. Strukturen tilbyder forudsigelighed,
genkendelighed og tydelige rammer, som gør det muligt for borgeren at forstå, hvad
vedkommende skal i løbet af dagen og også, hvor det foregår, og hvad der skal ske efterfølgende.
Strukturen understøtter borgerens selvstændighed, idet vedkommende selv kan orientere sig og
ikke altid behøver at søge overblik og information fra personalet.

Med en mentaliserende tilgang understøtter vi udviklingen af borgerens:
• Selvopfattelse
• Evnen til at regulere følelser
• Evnen til at indgå i samspil med andre
• Forståelse af egen og andres adfærd på baggrund af mentale tilstande, såsom

følelser, tanker og behov

For borgeren medfører en mentaliserende tilgang blandt andet mere trygge og nærværende
tilknytningsrelationer samt øget mulighed for at samarbejde, at forstå og at lære af hinanden.
I Fonden SEMAI arbejder vi ud fra en relationspædagogisk tilgang. Relationen tager udgangspunkt i
den eksistentielle tankegang: At mennesket udvikler sig i fællesskab med andre, og at fællesskabet
udvikler sig ved, at man tør sætte sig selv på spil.
Når relationen bygger på tillid, kan den bedre bære en konflikt, da borgeren stadig kan blive
anerkendt, mens der eventuelt er uenighed om meninger, holdninger og handlen.
På botilbuddet Hvidbakvej søger vi at skabe fællesskaber både i det nære (botilbuddet,
uddannelsesstedet osv.) men også i det omkringliggende miljø (idrætsklubber, svømmehal osv.).
Ydermere har borgerne mulighed for at arrangere aktiviteter, hvor de tager alene afsted med
deres kontaktpædagog. Dette kan fx være handleture, en tur i biograf og fødselsdagsture.
Vi arbejder ud fra en neuroaffektiv tilgang, hvor vi kombinerer arbejdet med det kropslige og det
følelsesmæssige og inddrager viden om nerver og nervesystem, herunder viden om
sammenhængen mellem omsorgssvigt og hjernens udvikling. På den måde kan vi se bag adfærden
og forstå, hvorfor borgeren gør, som vedkommende gør. Vi kan samtidig forstå, at borgeren
følelsesmæssigt kan være på et andet udviklingstrin end det, der er alderssvarende, og derved
regulere vores adfærd herefter.

Kontakt

Christian Hellesøe, Tilbudsleder for Hvidbakvej, Hovedgaden og Drivværket
Tlf.: 30 98 76 70
E-mail: christianh@semai.dk
Hvidbakvej 11, 9700 Brønderslev

Link til Tilbudsportalen