Børn og unge

SemaiUng Stuehuset

Afdelingen er godkendt til

 • Opmærksomhedsforstyrrelse
 • Omsorgssvigt
 • Udadreagerende adfærd
 • Autismespektrum
 • Tilknytningsforstyrrelse

Aldersgruppe

 • 8 – 22 år

Metoder

 • Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP)
 • Low arousal

Faglig tilgang

 • Strukturpædagogisk tilgang
 • Ressourceorienteret tilgang
 • Relationspædagogisk tilgang
 • Anerkendende tilgang
 • Neuropædagogisk tilgang

Beskrivelse af målgruppen

SemaiUng arbejder med psykiske, sociale, adfærds- og indlæringsmæssige udfordringer hos unge i alderen 8-22 år. SemaiUng er bygget op omkring 4 afdelinger, Hovedbygningen, Stuehuset, Enggården og SOLO, hvert repræsenteret med et speciale inden for den overordnede målgruppe for SemaiUng.

SemaiUng tilbyder døgnophold, aflastning og efterværn, samt akutmodtagelse af børn og unge. Hertil varetages udredningssager og soloprojekter, efter særlige aftale.

SemaiUngs målgrupper dækker over børn og unge med primær diagnose udfordringer indenfor Autismespektrum forstyrrelser, ADHD, andre udviklings- og tilknytningsforstyrrelser, samt omsorgssvigt. Hertil modtages også unge der er kriminalitetstruet, dømt ved

Ungdomskriminalitetsnævnet eller har begyndende misbrugsproblematikker. SemaiUngs opbygning gør det muligt at favne en større målgruppe, og med en grundig visitationsproces sikre, at barnet eller den unge får de bedste forudsætninger for udvikling, sundhed og trivsel.