Paragraf 103

Beskyttet beskæftigelse til voksne med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer efter paragraf 103

Fonden SEMAI tilbyder beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens paragraf 103 til voksne, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Beskyttet beskæftigelse efter paragraf 103 tilbydes på vores afdeling Drivværket.

Du kan læse mere om Drivværket her.