Samarbejde med Socialtilsynet styrker kvaliteten

Socialtilsynet er en vigtig partner i arbejdet med kvaliteten. Det mener Hirou Bayazidi, socialchef i Fonden Semai. Socialtilsynet er ifølge hende en vigtig samarbejdspartner, og hun ser en tryghed i de høje krav fra Socialtilsynet.

”For Fonden SEMAI er kvalitet altid i fokus. Det skal være vores primære mål, at vores vækst med flere borgere og medarbejdere går hånd i hånd med høj kvalitet,” siger Hirou Bayazidi, der glæder sig over den seneste tilsynsrapport, som er den første, siden Fonden Semai skiftede fra Socialtilsyn Nordjylland til Socialtilsyn Midtjylland.

Tilsynsrapporten for Fonden Semai dækker over 9 tilbud med mange forskellige borgere og mere end 200 ansatte.

Tilsynsrapporten fra Socialtilsynet opsummeres i en model, der viser de 7 kvalitetstemaer, hvor socialtilsynet vurderer kvaliteten på en skala fra 1 – 5 efter en række kvalitetskriterier for hvert tema. Den model danner et mønster som et spindelvæv, og når man ser på spindelvævet for Fonden SEMAI, så viser det, at hvert kvalitetstema er over 4.

”For os i Fonden SEMAI er det naturligvis vigtigt, at vi hele vejen rundt holder en høj kvalitet. Men jeg er særlig stolt over, at vi i temaet ”Selvstændighed og relationer” scorer så højt som 5. Det er kernen i vores pædagogiske arbejde, at de borgere, som vi er betroet ansvaret for, har gode sociale relationer og lever et selvstændigt liv ud fra deres egne ønsker og behov. Og at vi som pædagogisk personale kan skabe stærke relationer til dem,” siger Hirou Bayazidi og fortsætter:

”Vi modtager mange borgere, men vi oplever også, at mange borgere kommer herfra igen og enten ud i egen bolig eller til deres forældre. Det gør de, fordi vi i vores pædagogiske arbejde har fokus på at gøre borgerne selvstændige og i stand til at danne relationer”.

 

Løfter kvaliteten
Hirou Bayazidi lægger ikke skjul på, at tilsynsdelen fylder meget i hverdagen. Særligt for en virksomhed som Fonden SEMAI, der det seneste år har udvidet med flere tilbud, der har krævet godkendelse. Men tiden er givet god ud, mener de begge.

”Vi ser Socialtilsynet som en medspiller og en dialogpartner, der har samme mål som os, nemlig at løfte kvaliteten. For os handler det altid om at være åben og lyttende og ikke se det som en personlig kritik, hvis Socialtilsynet påpeger noget, som vi skal ændre. For det handler i sidste ende om sikre den bedst mulige kvalitet for borgerne,” siger Hirou Bayazidi og fortsætter:

”For os er det trygt, at tilsynet stiller de høje krav. For det viser, at de har tillid til os, og at vi er gearet til at leve op til de krav,” siger hun og fremhæver særligt værdien af en god relation.

”Det handler om at have en god relation. Det er gennem dialog, vi får løst tingene. Det betyder også, at Socialtilsynet kan komme med forslag til, hvordan vi kan løse en udfordring, og hvordan vi kan styrke kvaliteten. Også uden det nødvendigvis er et krav. Men relationen gør ikke noget i sig selv. Det er et professionelt tilsyn, så det er opgaven, vi skal have fokus på i relationen,” siger Hirou Bayazidi og slutter:

”Det er jo lige så meget i deres som vores interesse, at vi lykkes, og at vi kommer godt ud af tilsynet. Men vi ved også, at vi vil det samme for borgerne. Nemlig at sikre dem den bedste kvalitet og udvikling.”