Kvalitet er et fælles ansvar i SEMAI

”Den største styrke i Fonden SEMAI er den tillidsbaserede kommunikation. Vi har den samme opgave, og vi er her for borgerne,” siger Ann-Lill Hansen, der er
socialpædagogisk konsulent og underviser i Fonden SEMAI. Hun står blandt andet for onboarding og er med til at sikre, at medarbejderne har de rette kompetencer i arbejdet for borgerne.

Fonden SEMAI er vokset markant de senere år, og det betyder, at onboarding og uddannelse af medarbejderne har et stort fokus.

”Når nye medarbejdere kommer ind i Fonden SEMAI, er det en vigtig opgave at klæde dem på til at arbejde i den ramme, som vi har besluttet os for i SEMAI. Vi har nogle pædagogiske metoder og tilgange, som man som ny medarbejder får en grundig introduktion til på vores onboardingdage. Og så bliver der løbende fulgt op på det. Det er blandt andet min rolle at
sikre at de får hjælp til det, der er svært eller det, som de har brug for at få uddybet,” siger Ann-Lill Hansen, der er ansat i kvalitetsenheden.

Handler ikke om at finde fejl
Fonden SEMAI bruger blandt andet et særligt quiz-system, hvor medarbejderne skal svare på en række spørgsmål, som er med til at sikre, at der bliver fulgt ordentligt op på den viden og de metoder, som medarbejderne bliver oplært i.

”Vi bruger quiz til at sikre, at medarbejderne arbejder videre med de forskellige metoder og temaer, som vi arbejder med fx under onboardingen. Det kan være forskellige spørgsmål, som afdækker, om vi har sat nok fokus på de forskellige temaer, eller om der er behov for, at vi arbejder yderligere med det,” siger Ann-Lill Hansen og fortsætter:

”Det handler ikke om at finde fejl. Og det er heller ikke mit indtryk, at medarbejderne opfatter det sådan. Det er et oplæg til en åben dialog, fordi det er et fælles ansvar, at vi alle er med til at sikre en høj kvalitet i alt, hvad vi gør. Så der er altid en løbende opfølgning,” siger Ann-Lill Hansen.

I Fonden SEMAI laver kvalitetsenheden ikke kun quizspørgsmål på det pædagogiske område, som Ann-Lill Hansen sidder med. Også på det sundhedsfaglige, inden for HR-området og på magtanvendelsesområdet.

”Det er jo vigtigt, at alle kender reglerne inden for eksempelvis magtanvendelse. Hvordan lyder paragrafferne, og hvordan risikovurderer vi? Det er vigtigt at blive ved med at holde det frisk i erindring, og spørgsmålene hjælper til, at vi får genopfrisket vigtig viden, og at vi kan sætte ind der, hvor der er behov for ekstra fokus,” siger Ann-Lill Hansen og fortsætter:

”Vi kan arbejde både med den enkelte medarbejder, men vi får også mulighed for at lave noget statistik, så vi mere overordnet ved, hvor vi måske skal sætte mere ind med viden, og hvordan vi kan forbedre vores onboarding.”

En speciel ånd
Ann-Lill Hansen har selv været ansat i Fonden SEMAI i et års tid. Og hun fik hurtigt et tydeligt indtryk af en helt special arbejdsplads.

”Det, der kendetegner Fonden SEMAI som arbejdsplads, er ordentlighed og faglighed. Hvad kan jeg gøre, for at hver enkelt borger, der kommer ind, får den bedste udvikling? Vi løfter i
flok, og man får meget hurtigt et ejerskab. Det betyder meget for mig. Vi går på arbejde, fordi vi har lyst til at gå på arbejde og være med til at gøre en forskel,” siger Ann-Lill Hansen, der hurtigt mærkede det, hun kalder en ”særlig ånd” i Fonden SEMAI.

”Det er en ånd, der ikke kan beskrives. Og det hører jeg også fra de nye ansatte, som kommer her. Der er bare et eller andet specielt over SEMAI. Her er rart at være, og man udvikler sig selv i arbejdet. Så ånden her er virkelig svær at forklare, for her er bare noget helt specielt og unikt. Det skal man næsten selv opleve. Jeg har i hvert fald ikke oplevet den ånd før,” siger Ann-Lill Hansen.

Artiklen er udgivet af Socialt Jobforum