Dagbehandlingstilbud

Semaiskolens dagbehandlingstilbud

Vi på Semaiskolen tilbyder en række af behandlingsydelser

 • Pædagogisk massage
 • Guidning i at færdes i det offentlige rum på en hensigtsmæssig måde
 • Nada terapi
 • Sansescreening
 • Anerkendende og ressource fokuseret undersøgelse KRAP – kognitiv sagsformulering, ressourceblomst samt
 • forudsætningsanalyse
 • Mestringsanalyse
 • Konstruktive forandrings processer
 • Behandlingsplaner

Semaiskolen arbejder systematisk med at højne kvaliteten i børnenes/de unges behandlingsplaner. Alle behandlingsplaner valideres af afdelingens faglige koordinator.

Vi arbejder med følgende faser:

Indslusning

Der arbejdes med relationsopbygning, og hvor der fremmødestabiliseres og arbejdes med målafklaring, motivation og metodevalg.

Stabilisering

Der arbejdes med barnets personlige og faglige udvikling samt eventuelt familiens samlede progression.

Udslusning, hvor det beskrives, hvordan barnet kommer videre i et mindre indgribende tilbud.

Målopfølgning

Vi sætter mål inden for det faglige, sociale og personlige og gør os umage for at formulere målene så konkret, at både kommunen, forældrene og barnet kan se, om der er sket progression. Målene drøftes med børnene, alt efter alder og modenhed.

KRAP

Vi benytter KRAPs måltrappe som dels til at sætte og skalere individuelle mål for barnets udvikling inden for udvalgte indsatsområder, og dels til at dokumentere forandringer over tid, dvs. om barnet når sine mål.

Pædagogisk behandling

Den pædagogiske behandlingsindsats varetages af det personale, som er sammen med børnene og de unge til dagligt. Den pædagogiske behandlingsindsats indgår således som en del af undervisningen, i pauserne, i understøttende undervisning samt i samtaler ved siden af undervisningen og består af:

 • Psykoedukative samtaler
 • Pædagogisk familiebehandling
 • Social træning
 • Træning af mentaliseringsevnen
 • Opbygning af mestringsstrategier
 • Arbejde med behandlingsmål
 • Generel forberedelse til et liv efter SEMAI

Familiebehandling

Vi har et centralt, tværfagligt team, som består af lærere, pædagoger og familiebehandler. Afdelingen har desuden medarbejdere, som har efteruddannelse i eller har særlig erfaring med familiebehandling. Familiebehandling på Semaiskolen består af følgende elementer:

Kontinuerlig rådgivning og støtte, fx i form af hjælp med pædagogiske redskaber til hjemmet og klare aftaler omkring barnet. Varetages af barnets primære underviser.

Samtaler, som tilrettelægges i samarbejde og efter behov. Samtalerne kan fx have fokus på struktur og rutiner, trivsel og familieliv. Varetages af barnets primære underviser.

Ved særlige behov og efter aftale kan familien tilbydes et afgrænset samtaleforløb, som varetages af vores familiebehandler.

Kontakt

Martin Breum, Afdelingsleder for SemaiSkolen og Drivværket
Tlf.:(+45) 30 98 76 80
E-mail: martinb@semai.dk
Kalumvej 58, 9700 Brønderslev