Børne- og ungehjemmet Enggården

Faglige oplysninger om Enggården

Indsatsen

Enggården har 10 pladser hvor af 2 kan bruges fleksibelt ift. serviceloven § 107. Tilbuddet er primært for unge mellem 13 og 22, med vanskeligheder inden for autismespektret eller unge der qua deres udfordringer har brug for et sted med særlig tydelig struktur og hvor der tages hensyn til et udfordret sansesystem. Vi tilbyder aflastning og er godkendt til akut ophold.

Målgruppe

Afdelingen er godkendt til

 • Omsorgssvigt
 • Opmærksomhedsforstyrrelse
 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Autismespektrum

Metoder

Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP)

Low arousal

Beskrivelse af målgruppen

SEMAI-Ung afdeling Enggården har 10 pladser hvor af 2 kan bruges fleksibelt ift. serviceloven § 107.

I afdelingen SEMAI-Ung Enggården modtager vi primært unge mellem 13 og 22, med vanskeligheder inden for autismespektret eller unge der qua deres udfordringer har brug for et sted med særlig tydelig struktur og hvor der tages hensyn til et udfordret sansesystem.

Vi tilbyder aflastning og er godkendt til akut ophold.

Faglig tilgang

 • Faglig tilgang
 • Kognitiv tilgang
 • Anerkendende tilgang
 • Relationspædagogisk tilgang
 • Ressourceorienteret tilgang
 • Strukturpædagogisk tilgang
 • Neuropædagogisk tilgang
 • KRAP
  • Kognitiv, ressourceorienteret pædagogik

Kontakt

Hanne Lottrup, Afdelingsleder for Enggården
Tlf.:  24 94 33 33
E-mail: hanne@semai.dk
Enggårdsvej 51, 9700 Brønderslev

Jan Valvik, Tilbudsleder for Rørbæk, Røllikehus og Enggården
Tlf.: 30 98 76 04
E-mail: jan@semai.dk

Link til Tilbudsportalen