Skip to content

Solo

Akut anbringelse – godkendt akut tilbud – SOLO Projekter

Semaisolo er navnet på Semaiskolens projekt- / akut- og bostøtteafdeling hvor vi har tilsyns godkendte akuttilbud m.m.

Semaisolo tilbyder individuelt tilrettelagte afklaring/ udredningsforløb og individuelle projekter af kortere eller længere varighed.

De fysiske rammer kan variere efter de aktuelle behov. I Semaisolo råder vi over et antal lejemål, der gør, at vi med få timers varighed kan modtage et ungt menneske. Hvis behovet er at komme langt væk fra et nærmiljø, kan vi tage på tur indenfor eller udenfor Danmarks grænser.

Vi har erfaring med tokulturelle problemstillinger, og vil om nødvendigt kunne finde et beskyttede opholdsted for tokulturelle unge, der bryder med tidligere kultur.

Takster for Semaisolo er godkendt og varierer i forhold til støttebehov.

Semaissolo tilbyder akut anbringelse og individuelt tilrettelagte projekter for 8-18 årige, der p.g.a. hjemlige forhold /kriminalitet eller misbrug, har brug for at komme væk fra det vante miljø.

Vi kan med timers varsel afhente barnet/den unge. Akut anbringelse vil ikke fysisk være placeret i vores egne rammer, men vil oplagt kunne være et lejet sommerhus ved Vestkysten, en hytte på fjeldet i Norge eller mange andre muligheder. Vores tilbud indeholder to erfarende, veluddannede pædagoger i døgnfunktion.

I samarbejde med anbringende myndighed, og med hensyntagen til den unges problemstilling, årstider m.v. vil vi finde en location, der vil egne sig for den forestående opgave.

Vores tilbud er godkendt af Socialtilsyn Nord. Vores takst varierer efter den anbringende kommunes vurdering af støtte behov.

Vores force er fast struktur, faste rammer og tydelige voksne. Vi har stor erfaring i arbejdet med udadreagerende unge, Vi arbejder pædagogisk med fysisk aktivitet og udeliv, med udgangspunkt i den unges ressourcer. Indholdet i akutfunktionen vil variere fra ung til ung, men gennemgående er der tale om relationsarbejde, hvor der forsøges at få afdækket så mange facetter omkring den unges liv, vilkår, holdninger, ønsker m.v.

Vi arbejder meget med aktivitet som pædagogisk redskab, så der vil blive tale om motion, fysiske udfoldelser, spil, m.v. samt dagligdags ting i en husholdning.

Ved en akut anbringelse er der 1- 2 uddannede pædagoger tilstede. Det tilstræbes at mindst en bliver gennemgående for den periode anbringelsen varer.

Tidshorisonten vil afhænge af problematikken og den unges evne til at være med i et undersøgelsesarbejde der skal afdække den unges fremtidige behov.

I akutsituationen vil det være pædagogernes / evt psykologens opgave at skabe en relation til den unge, at afdække den unges problemstillinger, og løbende at udarbejde en observationsrapport med udgangspunkt i vores pædagogiske værktøj, SEMAI. Denne afleveres efterfølgende til den anbringende myndighed.

Vi laver løbende tilbagemelding til kommunen, så denne har et grundlag for stillingtagen til hvad der skal ske med den unge efter akutopholdet.

Kalumvej 58
9700 Brønderslev
Nordjylland

Tlf: 96678200
mail@semai.dk

Vi er en del af Fonden Semai: