Linje: E-sport

E-sport

Information

E-sport – linjen afvikles gennem løbende praktisk undervisning via teori og i praktikforløb.
Eleverne lærer elementære færdigheder inder for 4 områder, nemlig: kollaboration, kommunikation, kreativitet og kritisk tænkning. Vi mener, at e-sport set som læringsarena kan mere, end computerspil kan, når de står alene. På SEMAI anvender vi e-sport i en uddannelses- og kompetenceudviklingskontekst. E-sport tilbyder flere forskellige læringsrum end et enkeltstående computerspil, fordi der også er et face to face fællesskab omkring spillet, hvilket er med til at forankre de kompetencer, der udvikles i spillet, i virkeligheden og dermed øger sandsynligheden for, at de tilegnede kompetencer transformeres til andre kontekster. Den faktor at der i dag findes en bred professionel scene i e-sport har stor betydning for bl.a. drivkraften, kvaliteten af rollemodeller, relationsdannelse og tilhørighed hos eleverne. Dette er noget, de kan samles om og være en del af.

Kompetencer

På e-sports – linjen lærer eleverne kompetencer inden for følgende områder: Strategi, kommunikation, kreativitet, samarbejde samt krop og ernæring.

Forløbet valideres igennem OCN (Open College Network) programmet og elevernes resultater vil fremgå af et læringsbevis.

SEMAI’s STU har uddannede OCN-vejledere og OCN interne kvalitetssikrere, der validerer samtlige OCN-forløb.

21. århundredes kompetencer

De fire K’er er, refleksions- og innovationskompetencer beskrevet som: Kreativitet, kollaboration, kritisk tænkning og kommunikation. Disse kaldes for det 21. århundredes kompetencer.

Kompetencerne i det 21. århundrede er ikke kun en forudsætning i folks professionelle virke, men derimod i hele deres virke som menneske, som borger, som forælder, som arbejdstager eller – giver, som elev, som socialt væsen. Desuden betyder en øget kompleksitet også, at eviggyldige kompetencer må opdateres. F.eks. er samarbejde ikke længere begrænset til face-to-face samarbejde, men omfatter ofte online-aktiviteter med mennesker, man aldrig møder face to face, og som taler et andet sprog og har en anden kulturel baggrund.

Kritisk tænkning er at kunne ræsonnere, analysere, syntetisere, fortolke og reflektere over indhold og problemstillinger. Det er at kunne stille relevante spørgsmål, der leder til bedre problemløsning.

Kommunikation i e-sport er, at man kan kommunikere sine tanker og ideer klart både mundtligt og skriftligt og vælge det bedst egnede medie til kommunikationen. Man kan lytte og dechifrere indholdet, og at man kan lykkedes med at afsende information på en sådan måde, at modtageren forstår det informative indhold på den måde, det var tiltænkt i situationen. Eleverne lærer at skelne mellem den virtuelle og den virkelige verden, og e-sporten medvirker til, at udvikle og styrke de unges sociale færdigheder, det sociale sammenhold og de fælles strategier. Eleverne bliver bedre til at lære fra sig og støtte hinanden.

De får et nyt perspektiv på hinandens ressourcer og kvaliteter. Fordomme bliver manet i jorden og det er pludselig ligegyldigt hvilken etnicitet, alder, kropsbygning man hver især har. Vi er alle lige i det virtuelle univers.

Mennesker har behov for at føle sig kompetente og som en del af et fællesskab. Her er E-sport helt fantastisk til at give spilleren feedback på, om man klarer sig godt, og til at skabe en følelse af fællesskab og relation mellem holdspillerne.

Kollaborationskompetence er at kunne arbejde effektivt og respektfuldt i forskellige teams. At kunne indgå kompromiser for at nå et fælles mål. At forvente, at alle deltager, og at værdsætte teammedlemmers bidrag.

Kreativitetskompetence er evnen til at idegenerere på forskellige måder, realisere, analysere og forbedre ideer, at være åben over for andre perspektiver, at kunne udvikle ideer sammen med andre, at se fejl som en mulighed for at lære og at føre ideerne ud i livet.

De fire K’er er en integreret del af undervisningen på SEMAI både i de fagspecifikke fag og i særdeleshed i e-sport, hvor undervisere og elever samarbejder om at løse komplekse problemstillinger gennem team-samarbejde, kommunikation og anvendelse af strategisk kompetence. Der skabes tryghed, tillid og ansvarsfølelse igennem processen.

Overordnede læringsmål

Strategiske kompetencer

 • Lægge og følge taktikker, som er lagt forud for en spilsituation.
 • Anvende den rette strategi på det rigtige tidspunkt og på rette sted.

Kommunikative kompetencer

 • Kommunikere hensigtsmæssigt og præcist i stressede situationer.
 • At kunne kommunikere information om modspillere til sine holdkammerater.
 • At kunne støtte og løfte sine medspillere.
 • At kunne kommunikere og på tværs af landegrænser og kulturelle-forskelle.
 • At kunne kommunikere på skrift og tale.

Kreative kompetencer

 • At kunne træffe beslutninger og tænke ude af boksen.
 • At kunne analysere og forbedre egne spilmæssige færdigheder gennem træning og udvikling.
 • At kunne analysere, vurdere og evaluere egne og andres præstationer på en saglig og konstruktiv måde.

Kollaborations kompetencer

 • Forståelse for andre elevers evner og behov som udgangspunkt for samarbejde.
 • Samarbejde i hold ud fra et spils præmis.
 • At kunne samarbejde på tværs af landegrænser og kulturelle-forskelligheder.

Krop og ernæring

 • Opnå forståelse for f.eks. fysisk form, kost og søvn i forhold til at kunne præstere i en undervisningssituation.
 • At lære om fordelene ved struktureret døgnrytme og passende mængde søvn.
 • At tilegne sig en forståelse for balancen mellem den mental styrke og den fysiske krops sundhed.
Kontakt os

Skal vi kontakt jer?

Klik dig videre og vi vil kontakte jer hurtigst muligt.