Værdigrundlag

Vores værdigrundlag

Fonden SEMAI’s mission går gennem kerneopgaven: At Understøtte udviklingen til selvstændighed og trivsel.

Vi skaber de bedste forudsætninger for social og personlig udvikling for tilbuddets borgere. Visionen er funderet i, at vi løbende er i stand til at modernisere vores tilbud og udvikle på kompetencerne, således vi også er rustet til at løse fremtidens udfordringer og dermed undgå stagnerende og dogmatiske tendenser. Vi ønsker at skabe de bedste resultater for borgerne, både nu og i fremtiden.

De grundlæggende værdier

De grundlæggende værdier beskriver den kultur, vi ønsker i SEMAI herunder den måde, hvorpå personalet møder borgerne og hinanden. Hos Fonden SEMAI har vi mange års erfaring med arbejdet indenfor samfundets mest udsatte borgere. Fonden SEMAI råder i 2022 over 7 afdelinger, både indenfor Børn- og unge området og indenfor tilbud for voksne med et behov for et midlertidigt botilbud.

Vores målgrupper dækker hovedsageligt over børn, unge og voksne med udfordringer indenfor Autismespektrum forstyrrelser, ADHD, misbrugsadfærd, misbrugsproblematikker, udadreagerende adfærd, og tilknytningsforstyrrelse. Visiteringen til tilbuddene sker efter Servicelovens §§ 52, 66, 84, 85, 103, 104 og §107.

Kontakt os

Skal vi kontakt jer?

Klik dig videre og vi vil kontakte jer hurtigst muligt.