Skip to content

Om os

StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud til unge mennesker i alderen fra 15-25 år, som af den ene eller anden årsag ikke er parate til at indgå i det ordinære uddannelsessystem.
StudieNord udspringer af Fonden Semai, som er organiseret som et fondsdrevet opholdssted med en overordnet og ulønnet bestyrelse.

StudieNords uddannelses- og aktivitetstilbud tilrettelægges ud fra de unges forudsætninger, behov og ønsker. Et forløb på StudieNord skal bidrage til at udvikle de unges faglige, sociale og personlige kompetencer.

Et forløb på StudieNord orienterer sig mod en sammenhængende indsats, hvor der både er fokus på faglige, sociale og personlige kompetencer. Vi tror på, at alle unge ønsker at indgå i positive relationer og opnå anerkendelse fra de omgivelser, som de er en del af. Vi tror på, at vi med et fokus på de unges udviklingspotentialer
kan bidrage til at skabe udvikling i de unges liv.

Denne overbevisning danner udgangspunkt for dagligheden på StudieNord, hvor formålet er hjælpe de unge videre i livet – om det så handler om at forberede den unge til videre uddannelse
eller fremtidig beskæftigelse.

Målgruppe STU:

  • Udviklingsforstyrrelser
  • Sociale- og emotionelle vanskeligheder
  • Indlæringsvanskeligheder
  • Psykiske vanskeligheder

Ønsker du at tage en 3 årig STU på StudieNord, skal du kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning i den kommune, hvor du bor. Det er din UU-vejleder, der i samarbejde med dig laver en indstilling til kommunens visitationsudvalg. For yderligere information er du mere end velkommen til at kontakte StudieNord.

Kalumvej 58
9700 Brønderslev
Nordjylland

Tlf: 96678200
mail@semai.dk

CVR: 20059990

Vi er en del af Fonden Semai: