Skip to content

Læring for livet

GODKENDELSESGRUNDLAG OG MÅLGRUPPE

Semaiskolen har overenskomst med Brønderslev Kommune i forhold til at undervise elever med behov for et lille undervisningsmiljø. Undervisningen tilbydes somspecialpædagogisk bistand på anbringelsesstedet jf. Folkeskolelovens §20,5 og BEK om specialundervisning og anden socialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder nr. 702 af 23.06.2014.
I samarbejde med Brønderslev kommune er vi godkendt til at etablere særlig tilrettelagt uddannelse – STU.

Vores skole bruges hyppigt i følgende situationer, hvor:

  • Elever har behov for individuel undervisning
  • Elever der ikke kan indgå i et socialt fællesskab med andre
  • Der er stor modstand mod skolegang
  • Der er store faglige huller der skal indhentes inden der kan etableres skolegang andet sted.
  • Ved behov for praktisk undervisning kombineret med udvidet erhvervspraktik
  • STU forløb –som vi er godkendt til at varetage

VÆRDIGRUNDLAG
I vores skole er der rum til fejl. Vi er af den overbevisning, at det er igennem fejl vi lærer og vokser mentalt. Vores elever kan lære meget af deres fejl – det kan være fagligt, såvel som socialt. Vi skaber et rum, hvor man tør begå fejl uden at det betyder at man bliver udsat for hån eller mobning.
Vi finder sammen ud af hvor undervisningen skal startes. Vi skaber overblik over, hvad der er lært og hvad der skal læres.
Vi finder sammen den rette undervisningsmodel ud fra den enkelte elevs specifikke behov.
Vi ser det som en af vores grundpiller/kerneværdier, at ændre elevernes negative syn på det at være en del af en skole – og forhåbenlig give dem en tro på, at de har en berettigelse i et videre uddannelsesforløb.
Vi møder ofte elever med massiv skolevægring og vi ser det som en af vores fornemmeste opgaver at ændre deres syn på skolen. Vi ønsker at give dem en oplevelse af at en skole faktisk kan være et rart sted at være.

POSITIVT BILLEDE AF SKOLEGANG
Vores lærer er vant til at tænke ud af boksen, og finde individuelle måder at undervise på.
Vi viser den enkelte at undervisning kan være sjovt, spændende, og nogen gange lidt ensformigt – når man skal øve og øve.
Vi giver eleven troen på sig selv tilbage, så de tør åbne op for lærdom.

SCREENE FOR FAGLIGE HULLER
Alle de elever der bliver indskrevet på Semai-skolen har faglige huller. Det ved vi. Men vi ser det som en absolut nødvendighed, at disse huller bliver afdækket, således at hullerne kan fyldes, og elevernes faglige fundament bliver så stærkt som muligt.

AMBITIØSE PÅ DE UNGES VEGNE
Vi indrømmer, vi er ambitiøse på vores elever vegne, og oplever, at når vi med massiv støtte har fået etableret læringsparathed, så tager eleven til tider kvantespring.
Men vi er ikke mere ambitiøse end vores elever kan følge med.
Vi tilrettelægger al undervisning individuelt ud fra den enkelte elevs behov.

UDESKOLE
Vi underviser i de traditionelle fag: Dansk, Engelsk, Matematik, op til 9.klasses afgangseksamen – som kan tages på vores skole. Derudover har vi udeskole en gang om ugen. I udeskolen forsøger vi at lægge fysik, biologi, historie og geografi ind ved at tage på målrettede ekskursioner. Vores ”Udeskole” består af natur-, kulturoplevelser samt virksomhedsbesøg. Vores mål er, at udvide vores elevers horisont samt, at tilbyde dem en alternativ læringsplatform. Vi udnytter de unges naturlige nysgerrighed og undren til at skabe et læringsgrundlag. Vi bygger derved bro i mellem teori og praksis.

PRAKTIK
Vi har et stort kendskab til de erhvervsdrivende i vores nærområde, så der findes nærmest ikke det fagområde hvor vi ikke kan skaffe en relevant erhvervspraktik, så vores elever kan opleve arbejdspladser, og dermed blive mere målrettet på deres uddannelses erhvervsønsker i fremtiden.

SÆRLIG TILRETTELAGT UDDANNELSE STU
Vi er af Brønderslev kommune godkendt til at varetage særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Dette er relevant for nogle af vores elever.
Vores overordnede mål for den særligt tilrettelagte uddannelse er et job. Vi arbejder målrettet på et samarbejde med erhvervslivet m.h..p at finde en plads til den unge, så når STU- en er færdig, er den pågældende jobparat. Vi har i vores beskæftigelsesafdeling indrettet lokaler til STU. Her kan man dels modtage fag-faglig undervisning i enkeltfag og dels arbejde praktisk på værkstedet. Uddannelsen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov, og der bliver løbende gjort status på tillærte færdigheder der dokumenteres og samles i en elevmappe.

FORTÆLLING FRA EN MOR

(historien er censureret)

"Martin er idag knap 13 år og startede livet hårdt ud med altid at være utilpas, syg og var et meget uroligt og stresset barn. Som mor, vidste jeg fra starten af, at Martin er anderledes end andre børn. Han var svær at komme i fuld kontakt med og var altid urolig og utilfreds, når vi sad med ham.

Martin kom i børnehave og der startede problemerne for alvor! Han sloges med de andre børn og forstod ikke at “man kunne slås for sjov”.
Vi henvendte os til kommunen som sendte en psykolog ud til børnehaven. Martins personlige profil var meget skæv og han anbefalede os udredning. Dette resulterede i at Martin blev indlagt på Børnepsyk. 6,5 år gammel og 2 mdr. efter kom han ud med diagnosen Aspergers syndrom (autismespektrum forstyrrelse(asf)).

Martin startede i specialklasse, men trivedes ikke. Vi forsøgte med en anden skole, men uden held. Det resulterede i, at Martin ikke kom i skole i knap 2 år.

Vi havde en dybt ulykkelig dreng og til tider en dreng der virkelig satte spørgsmålstegn ved, hvad livet egentlig var værd for ham.

Vores socialrådgiver har fulgt os i tykt og tyndt og forstod virkelig vores situation fra starten. Hun fortalte os om Semai og foreslog at vi besøgte stedet.Vi kan ikke beskrive vores glæde og lettelse, da vi mødte Christian, Martin, Mathias og Berit første gang. For førstegang i 11 år, mødte vi nogle mennesker, som til fulde forstod vores situation. Den interesse og opmærksomhed og derafmeget relevante spørgsmål om Martin og vores situation, gjorde at vi følte os så trygge som aldrig før.

Vi jublede nærmest da mødet var forbi og vi vidste med det samme, at dette var stedet for Martin. Semai ansatte en pædagog til Martin og han startede hjemme ved os november 2017. En længere proces har nu ført til, at Martin nu går i skole 3 dage om ugen og i 5,5 timer af gangen. Martin er glad, står glad op og beder sjældent om fri. Det der virkelig kendetegner SEMAI er fleksibilitet, en evne, lyst og interesse i at se muligheder og sige ja til den form der kan lade sig gøre. De ser virkelig det enkelte barn og dennes behov.
Vi kan ikke beskrive vores taknemmelighed over Semais måde at håndtere ikke bare Martin på, men også os som familie. Semai er mere end en skole. Det er en udvidelse og støtte til os som familie, som er uvurderlig.

Vi håber og ønsker at vores samarbejde, fortsætter i mange år fremover"

Kalumvej 58
9700 Brønderslev
Nordjylland

Tlf: 96678200
mail@semai.dk

CVR: 20059990

Vi er en del af Fonden Semai: