Skip to content

Til kommunen

Tilbuddet retter sig mod personer mellem 18 - 85 år med følgende udfordringer:

Voksne borgere med udviklingshæmning, angst, indadreagerende adfærd, tilknytningsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, anden udviklingsforstyrrelse samt ikke personfarlig kriminalitet.

Til ovenstående målgruppe ydes støtte jf. servicelovens §107 i form at et botilbud, som er skabt med udgangspunkt i Semais filosofi om at tilbuddet skal tilpasses den enkelte og ikke omvendt.

Vi ser helst at beboere så hurtigt og så vidt muligt er tilknyttet beskæftigelse eller uddannelse, enten i nogle af vores egne tilbud eller i eksterne tilbud i Brønderslev kommune.

Læse mere om vores andre tilbud på www.semai.dk.

Semai tilbyder også støtte i eget hjem jf. serviceloven §85.

Taksten for tilbuddene er sat ud fra en tanke om, at borgere der har behov for vores tilbud, er forskellige og derfor har forskellige servicebehov. Ud fra den tanke har vi differenceret takster og står klar til en snak herom.

Kalumvej 58
9700 Brønderslev
Nordjylland

Tlf: 96678200
mail@semai.dk

CVR: 20059990

Vi er en del af Fonden Semai: