Botilbud

Stedet ligger på en stor grund med skøn natur og mulighed for dyr. På grunden er der to bygninger der bliver indrettet til beboelse, hvoraf den ene står klar primo 2019. Der vil her være fem værelser og to badeværelser. På hvert værelse har beboeren selv mulighed for at sætte sit præ på indretningen.

Fællesrummene består af et stort køkken alrum og tv/hygge stue.
Én gang om ugen afholdes der trivselssamtaler, hvor beboeren og dennes trivsel sættes i fokus ud fra en tanke om at beboere har mest muligt indflydelses på eget liv, så vidt det er muligt.

Endvidere afholdes der én gang om måneden husmøde, hvor alle beboerne deltager. Her planlægges aktiviteter og der tales om ændringer eller udfordringer i husene. Husmøderne bruges desuden til at inddrage beboerne i de overvejelser og beslutninger som kommer fra personalet og som har betydning for dem. På mødet er det en af beboerne der er ordstyrer og en ansat som referent og støtte for ordstyreren. På denne måde tillærer beboerne at strukturere og fungere i et demokratisk fællesskab hvor man taler om tingene og træffer fælles beslutninger.