Skip to content

Bostøtte

SemaiVox tilbyder Bostøtte både til tidligere beboer og borger der endnu ikke har boet på vores botilbud.

Hvis du har en af følgende udfordringer; udviklingshæmning, angst, indadreagerende adfærd, tilknytningsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, eller anden udviklingsforstyrrelse.

Indhold og formål med tilbuddet
Vi arbejder målrettet sammen med dig om dine behov og dine ønsker til livet.
Der er minimum et årligt statusmøde, hvor både du, bostøtten og din rådgiver deltager.

Bostøtte og vejledning i hverdagen kan være til:

  • hverdagens opgaver i hjemmet
  • udvikling af sociale kompetencer og knytte netværk
  • at komme på uddannelse, i arbejde eller i beskæftigelse
  • økonomiske udfordringer
  • personlig hygiejne
  • anvendelse af offentlige transportmidler
  • lægebesøg, besøg hos psykiater og lignende

Kalumvej 58
9700 Brønderslev
Nordjylland

Tlf: 96678200
mail@semai.dk

CVR: 20059990

Vi er en del af Fonden Semai: