SemaiVox

Botilbud SemaiVox jf. Servicelovens §107 enkelt §66

Bevillingsgrundlag på Voksen området

For de borgere vi får henvendelse på i forhold til vores botilbud efter Servicelovens §107 er primært for personer der enten direkte kommer fra et opholdssted efter Servicelovens §66, og hvor man ser deres funktionsniveau og støtte behov endnu ikke er afklaret. Derudover kan det også været rettet mod beboere der har erfaring med, at have modtaget socialpædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens §85, og hvor kommunen har vurderet, at indsatsen ikke har været tilstrækkelig.
For de borgere vi får henvendelse på i forhold til vores botilbud efter Servicelovens §107, er for borgere der har behov for et intensivt ophold hos os.

Forløbet kommer til at tage udgangspunkt i at afklarer hvorvidt deres funktionsniveau kan udvikles- og hvis denne er begrænset kommer vi til at pege på en konkret indsats i løbet af opholdet hos os. I afdelingen SemaiVox er der plads til 7 beboer. Aldersgruppen er primært fra 18-30 år. Afdelingen rummer beboer der har behov for genkendelige rammer, struktur og en hverdag der er trygt at navigere i. I afdelingen har vi særlig fokus på, at afklarer hvilke områder beboeren skal arbejde med, for at blive afklaret til det videre forløb. Der arbejdes med de indsatsmål som kommunen, borgeren og botilbuddet er blevet enige om at arbejde med.

Vi har ligeledes en fleksibel plads på SemaiVox som er godkendt efter §66

Denne er en mulighed for de unge der er fyldt 17 år, og som vil kunne profitere af at komme i de rammer vi tilbyder på SemaiVoc. Formålet er at den unge efter det fyldte 18. år fortsætter sit ophold på SemaiVox.

Botilbud

Botilbud SemaiVox ”Hvidbakvej”, beliggende på Hvidbakvej 11, 9700 Brønderslev

Tilbuddet er rettet mod borgere med autismespektrum forstyrrelser som den primære diagnose. Udfordringer med døgnrytme, OCD, angst, spiseforstyrrelse og en kognitiv funktionsnedsættelse.

Borgerne har behov for en genkendelig, struktureret og forudsigelig hverdag, hvor der arbejdes intenst med, at udvikle kognitive og praktiske færdigheder, med henblik på at komme ud og bo i egen selvstændige bolig.

Botilbud SemaiVox ”Hovedgaden”, beliggende på Hovedgaden 1A, 9330 Dronninglund

Tilbuddet er for borgere som har behov for massiv støtte og behandling for at opnå/fastholde en tilværelse uden et misbrug. Vores tilbud retter sig til borgere som ønsker en forandring og som er villige til at indgå i et samarbejde og modtage professionel behandling, i vejen mod at opnå en misbrugsfri tilværelse.

Dag- og beskyttet beskæftigelsestilbud, beliggende på Syrenvej 1, 9700 Brønderslev

Foregår på vores værksted Drivværket der er placeret i Serritslev by. Drivværket er et arbejdsværksted indrettet med håndværks- og kreative opgaver, der tilstræber at afspejle en almen arbejdsplads, men under særlige vilkår for den enkelte. De fleste af vores borgere der bor på vores opholdssteder er tilknyttet værkstedet.

Kontakt os

Skal vi kontakt jer?

Klik dig videre og vi vil kontakte jer hurtigst muligt.