SemaiUng

Tilbud til børn og unge

Anbringelsesgrundlag på Børn- og unge området

De borgere vi får henvendelser på I vores børn og unge afdelinger (Kalumvej og Engården) er på børn og unge der enten har behov for anbringelse udenfor hjemmet eller aflastning fra familie og/ eller plejefamilie i henhold til Servicelovens §66 og §52.

Der kan både være tale om frivillig og/eller tvangsanbringelser. Vores visitationsprocedure tager udgangspunkt i, at det enkelte barn er udredt forud for indskrivningen, da vi på den måde sikre der opstilles de bedste forudsætninger for en god trivsel.

Vi oplever dog sommetider, at de unge vi får henvist ikke er udredt, hvorfor der sættes ekstra fokus på at dette iværksættes hurtigst muligt.

Fælles for Fonden SEMAI’s opholdssteder for børn og unge gælder at vi efterhånden som den unges udvikling tilsiger det, sker der en reducering i pris. Der vil ske jævnlig evaluering af anbringelsen og den unges udvikling, samt en revurdering af pladstype og pris som anbringende kommune får fremlagt.

SemaiUng Stuehuset

Afdelingen er godkendt til

 • Opmærksomhedsforstyrrelse
 • Omsorgssvigt
 • Udadreagerende adfærd
 • Autismespektrum
 • Tilknytningsforstyrrelse

Aldersgruppe

 • 8 – 22 år

Metoder

 • Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP)
 • Low arousal

Faglig tilgang

 • Strukturpædagogisk tilgang
 • Ressourceorienteret tilgang
 • Relationspædagogisk tilgang
 • Anerkendende tilgang
 • Neuropædagogisk tilgang

Beskrivelse af målgruppen

SemaiUng arbejder med psykiske, sociale, adfærds- og indlæringsmæssige udfordringer hos unge i alderen 8-22 år. SemaiUng er bygget op omkring 4 afdelinger, Hovedbygningen, Stuehuset, Enggården og SOLO, hvert repræsenteret med et speciale inden for den overordnede målgruppe for SemaiUng.

SemaiUng tilbyder døgnophold, aflastning og efterværn, samt akutmodtagelse af børn og unge. Hertil varetages udredningssager og soloprojekter, efter særlige aftale.

SemaiUngs målgrupper dækker over børn og unge med primær diagnose udfordringer indenfor Autismespektrum forstyrrelser, ADHD, andre udviklings- og tilknytningsforstyrrelser, samt omsorgssvigt. Hertil modtages også unge der er kriminalitetstruet, dømt ved

Ungdomskriminalitetsnævnet eller har begyndende misbrugsproblematikker. SemaiUngs opbygning gør det muligt at favne en større målgruppe, og med en grundig visitationsproces sikre, at barnet eller den unge får de bedste forudsætninger for udvikling, sundhed og trivsel.

Kontakt os

Skal vi kontakt jer?

Klik dig videre og vi vil kontakte jer hurtigst muligt.