Skip to content

Sundhedspolitik

Semaiskolen mener, at det er vigtigt at sætte fokus på sundhed blandt både unge og voksne. Vi tror på, at sund ernæring, fysisk aktivitet og psykisk velvære er et vigtigt fundament for en positiv udvikling. Ved at indarbejde gode vaner på rygraden, giver vi vores børn et godt afsæt til voksentilværelsen og på sigt til brug i deres egen forældrerolle.

 

Vi arbejder ud fra følgende principper:

  • Alle starter dagen med sund morgenmad
  • Alle børn i Semaiskolen interne skole starter dagen med morgenmotion (4 dage om ugen) – 7 km cykling eller 3 km løb.
  • Frokost og aftensmad tilrettelægges med magert kød og mange grøntsager
  • Der er altid fade med ”frugthapser” og frugt til børn og voksne
  • Der er fast aktivitet to gange ugentligt for elever i Semaiskolens interne skole.
  • Vi accepterer ikke mobning og nedværdigende tale
  • Vi motiverer børn og unge til rygestop
  • Voksne ryger ikke i arbejdstiden
  • Alkohol er ikke tilladt på stedet

Formålet med Semaiskolens sundhedspolitik er at synliggøre vores holdninger til en almen sundhedstilstand blandt unge og ansatte.

Vores ansvarlighed for sundhed rummer vejledning til de unge om, hvad sundhed kan indebære. For at sikre de unges velvære som helhed kræves, udover de fysiske tiltag for den enkelte, en positiv atmosfære at færdes i.

Vi mener, at den fysiske og psykiske udvikling, der sker i barndommen, har stor indvirkning på sygelighed og sundhed i det voksne liv. Har man som barn levet uden alvorlig sygdom, fået opbygget sund livsstil og generelt fået dækket sine behov for fysisk og psykisk omsorg, er sandsynligheden for et sundt liv som voksen betragteligt større.

Sundhed blandt børn og unge angår i høj grad det sociale velbefindende. Vi accepterer derfor ikke mobning eller ondsindede drillerier.

Vi har i 2011 defineret Semaiskolens mobbepolitik på skrift. Denne findes sammen med de øvrige politikker på Semaiskolens fællesdrev samt i den ansattes velkomstmappe.

Opholdsstedet skal sikre de unge en forståelse for, at kroppen har brug for motion. (der er pt. børn der går til forskellige sportsgrene i foreninger udenfor Semaiskolens regi).

Vi oplyser og fremmer dialog vedrørende skadende brug af solarium. De unge mennesker skal bruge deres egne lommepenge, hvis de alligevel ønsker at bruge solarium og de skal selv transportere sig til og fra solarium.

På Semaiskolen gives der i skoleregi seksualundervisning. Vi har jævnligt besøg af de unge Sexister ligesom sundhedsplejersken fra Brønderslev kommer her på stedet.
Vores holdning til at være kærester og dyrke sex på stedet er klar. Vi ønsker som udgangspunkt ikke at de unge bliver kærester, sker dette alligevel, afholdes en kærestesnak hvor der tales om hvordan man behandler hinanden og om prævention. Der opstilles individuelle aftaler vedr. samvær, afstemt efter den unges personlige kompetencer.

Da rygning er særdeles sundhedsskadelig, har vi på Semaiskolen en stram rygepolitik. På Semaiskolen støtter vi op om alle tiltag, der kan fremme rygestop. I forhold til de unge giver Semaiskolen 100 kr. ekstra i lommepenge for hver måned, man er røgfri.

Siden 1.1-2010 har Semaiskolen været røgfrit område for de ansattes vedkommende. For medarbejdernes vedkommende er der bevilget penge til et rygestopkursus.
Alle fastansatte medarbejdere er omfattet af en sundhedsforsikring tegnet gennem ”Codan Care” Forsikring. Denne forsikring sikrer hurtig lægebehandling på privathospital, hvis der er ventetid i det offentlige system.

IMG_3132

Kalumvej 58
9700 Brønderslev
Nordjylland

Tlf: 96678200
mail@semai.dk

CVR: 20059990

Vi er en del af Fonden Semai: