Skip to content

Medicinhåndtering

Semaiskolen finder det vigtigt, at der altid er kontrol med udleveret og opbevaret medicin, da mangler på dette punkt kan have livstruende effekt.

Afdelingslederne er medicinansvarlige på hver deres afdeling. Den enkelte afdelingsleder er ansvarlig for, at alle ansatte med direkte kontakt med de unge, som bor på opholdsstedet, er bekendt med procedurerne for medicinhåndtering, da det altid er den tilstedeværende pædagog, der har ansvaret for medicinudleveringen.

Der føres lister over:

  1. Der føres en liste over det tilstedeværende håndkøbsmedicin til mere almen brug, eksempelvis hovedpinepiller, søsygetabletter m.m. På listen noteres navnet på modtager, dato for udlevering, produktets navn, hvor mange stykker der er udleveret, samt plads til underskrift fra den medarbejder, der udleverer produktet.
  2. Ved lægeordineret medicin til en enkelt ung opbevares en produkt- og anvendelsesbeskrivelse ved medicinen.I afdelingerne foreligger et aftaleblad som fortæller, hvem der har kompetence til at udlevere den konkrete lægeordinerede medicinen Der føres en liste for lægeordineret medicin på samme måde som ved håndkøbsmedicin. Aftaleblad og liste opbevares i medicinmappen på kontoret.

Opbevaring

  1. Håndkøbsmedicin opbevares i aflåst medicinskab på pædagogkontoret.
  2. Lægeordineret medicin opbevares i særlig kurv (med den unges navn og den unges kontaktpædagogs navn på) i aflåst medicinskab på pædagogkontoret.
  3. Lægeordineret håndkøbsmedicin opbevares i særlig kurv (med den unges navn og den unges kontaktpædagogs navn på) i aflåst medicinskab på pædagogkontoret.

 

Uddeling:

  1. Det er den medarbejder, der udlever håndkøbsmedicin, der er ansvarlig for udleveringen, og det forventes, at medicinen udleveres i ånd med opholdsstedets holdning til medicinudlevering, hvilket betyder, at det skal vurderes nøje, om den unges lidelse kan behandles på anden måde end at udlevere medicin. Eks. samtale, omsorg, kamillethe m.m.
  2. Ved lægeordineret medicin er kontaktpædagogen ansvarlig for, i samarbejde med den unges egen læge eller psykiater, at nedskrive proceduren vedrørende udlevering på skema til udlevering af medicin. Dette skema findes på Semaiskolens fællesdrev. Selve udleveringen er pædagogen på vagt ansvarlig for.

Affaldshåndtering

Al ugyldig eller tiloversblevet medicin, det være sig håndkøbs såvel som ordineret, skal hurtigst muligt afleveres på et apotek til videre håndtering. Indtil aflevering på apoteket er medicinen låst inde i medicinskabet.

Egenkontrol:

Faglig leder foretager egenkontrol af medicinhåndtering i afdelingerne minimum 1 gang årligt.

Kalumvej 58
9700 Brønderslev
Nordjylland

Tlf: 96678200
mail@semai.dk

CVR: 20059990

Vi er en del af Fonden Semai: