Skip to content

Inddragelse

Inddragelse i eget liv er en vigtig dimension i udvikling af personligt ansvar. Vores Semaikoncept giver os løbende en målestok for den enkeltes evne til at håndtere inddragelse. Inddragelse sker løbende i dagligdagen og på mange planer. (vægtningen afgør i hvilken grad den unge inddrages). Vi evaluerer barnets oplevelse af medinddragelse 2 gange årligt ved spørgeskema og samtale med Faglig leder.

Inddragelse sker på følgende områder:

  • Udviklingsplaner - Husmøde - Arbejdspraktik - Tøjindkøb - Indhold på soloture
  • Madlavning/ menu
  • Fritidsinteresser -  Indhold i skoleaktivitet
  • Aktiviteter i weekends og ferier
  • Indretning af værelse

Børn og unge inddrages i forhold til:

Anvendelse af eget værelse, møblering og indretning. Den unge medbringer selv personlige ejendele og er inddrages i beslutninger omkring eventuelle nyindkøb, anvendelse og indretning af fællesrum, samt indflydelse på eventuelle nyanskaffelser. Dette drøftes via husmøder, hvor der er plads til forslag og dialog.

På husmøderne diskuteres punkter, der er relevante for et flertal af husets beboere. Personlige problemstillinger diskuteres med kontaktpædagogen eller anden relevant ansat. De unge har mulighed for at skrive punkter på til mødet på en dagsorden, der hænger centralt på bostedet. På personalemøder i afdelingerne gennemgås husmødereferaterne, og der tages stilling til eventuelle ønsker fra de unge. På næste husmøde får de unge en tilbagemelding på sidste husmødereferat.

  • Den unge har indflydelse på egen hjemrejse, eksempelvis bestemmer de ældre elever ofte, om de vil hjem eller blive i weekenderne.
  • Medbestemmelse om tøjindkøb foregår i dialog med kontaktpædagog på eventuelle soloture.
  • Den unge har medbestemmelse i forhold til soloture, herunder turenes indhold.
  • De unge har medbestemmelse i forhold til madlavning, og hver afdeling har indflydelse på menuen.

Den unge inddrages i beslutninger vedrørende arbejdspraktik udenfor opholdsstedet. Der bliver lyttet til, hvilke interesser den unge har og i dialog med kontaktpædagogen findes et egnet sted. Det er de voksnes ansvar, at den unge bliver fastholdt i dette projekt, hvis interessen eller modet svigter.

Den unge har medbestemmelse i forhold til fritidsinteresser. Mandag og onsdag bliver de unge præsenteret for en vifte af forskellige idrætsgrene. Dette fremmer de unges kunnen og gør det nemmere at vælge fritidsinteresse. Det er de voksnes ansvar at fastholde de unge i deres valg efterfølgende.

Den unge har medbestemmelse i forhold til udviklingsplanen. Den unge inddrages igennem samtale med kontaktpædagog og udviklingsplanen gennemgås punkt for punkt, således at den unge kan få sine synspunkter og egen opfattelse noteret. De unge fastholdes på fokuspunkter fra udviklingsplaner i hverdagen igennem samtale. Under udarbejdelse af udviklingsplaner sørger kontaktpædagogen for, at den unge får sine synspunkter med. Dette gøres konkret ved, at den unge giver sig selv karakter i forhold til de 12 kompetencer i Semai-konceptet. Desuden er det muligt at notere den unges kommentarer til de steder, hvor der er uoverensstemmelser mellem pædagogens og den unges vurdering, eller hvor den unge føler behov for det.

Ud over den faste dagligdag og vores årsrytme gives det enkelte barn frihed under ansvar. Omfanget heraf afhænger af det enkelte barns kompetence.

Evaluering:

Den unge udfylder evalueringsskema, i forhold til oplevelse af indflydelse på beslutninger vedrørende eget liv, i samvær med faglig leder, hvor der er mulighed for uddybelse af svarene. Opsamling af alle data én gang årligt.

Kalumvej 58
9700 Brønderslev
Nordjylland

Tlf: 96678200
mail@semai.dk

CVR: 20059990

Vi er en del af Fonden Semai: