Skip to content

Forældresamarbejde

Semaiskolen anser forældrene for vigtige samarbejdspartnere, idet deres positive samarbejde har stor indflydelse på barnets trivsel og udvikling. Samarbejdet med forældrene tager udgangspunkt i forældrenes ressourcer og en anerkendelse af de livsomstændigheder, der har haft indflydelse på deres rolle som forældre. Vi evaluerer samarbejdet med forældrene ved hvert behandlingsmøde. Der fremsendes skema inden mødet, og vi modtager det retur på behandlingsmødet.

Forældrene er altid velkomne på besøg på opholdsstedet, og eventuelt til overnatning efter aftale.

Forældrene tilbydes at indgå i samarbejde med opholdsstedet om deres barn. Forældre inddrages i forhold til følgende områder:

  • I de individuelle tilpassede aftaler mellem forældre og Semaiskolen tager vi hensyn til forældrenes evner og formåen, og kompenserer gerne for at sikre en stabil forældrekontakt.
  • Ved magtanvendelse orienteres forældre.
  • Kontaktpædagogen er jævnligt i dialog med forældrene.
  • Forældre har i nogen udstrækning indflydelse på hjemrejse-weekender og ændringer af disse, hvis behovet er til stede.
  • Vi holder familiedag sommer og jul, hvor alle medlemmer af børnenes familie er velkomne til at deltage.
  • Forældrene ligeledes velkomne til at fejre fødselsdage sammen med deres barn når skole og arbejdspraktik/aktivitet er overstået.

Ønsker den anbringende kommune intensiv støtte til forældre til et anbragt barn, kan individuel forældrestøtte tilbydes.

Evaluering:
Spørgeskema udsendes sammen med udviklingsplanen og resultater fra skemaet uddybes ved behandlingsmøderne. Efterfølgende afleveres spørgeskemaerne til faglig leder som en gang årligt laver opsamling på resultaterne.

Kalumvej 58
9700 Brønderslev
Nordjylland

Tlf: 96678200
mail@semai.dk

CVR: 20059990

Vi er en del af Fonden Semai: