Skip to content

Semaiskolen – 3 opholdssteder ved Brønderslev – Nordjylland

Semaiskolen er en fælles betegnelse for 3 opholdssteder; Enggaardsvej, Stuehuset og Hovedbygningen samt en intern skole.

Skolen og de tre opholdssteder har fælles forstander og administration, ligesom det overordnede menneskesyn og dermed den overordnede pædagogik er fælles. Alle ansatte på Semaiskolen er uddannet pædagoger eller anden fagrelevant uddannelse, og alle ansatte i skolen er uddannet lærer. Hver afdeling har sin egen afdelingsleder og de er økonomisk ansvarlige for daglig drift i afdelingerne.

Afdelingerne har åbent 365 dage om året og følger så vidt muligt den kommunale ferieplan.

Opholdsstederne har hjemrejseweekend hver anden weekend ( hvis den unge kan komme hjem), 3 uger i sommerferien, 3 dage i efterårsferien, 9 dage i juleferien (inkl. helligdagene), 3 dage i vinterferien, – men der er altid åbent v. behov

Pædagogiske rammer:

Vores pædagogik er baseret på tætte og ærlige relationer, hvor barnet/den unge bliver set og hørt, samtidig med at den professionelle tager ansvaret for relationens kvalitet. Hver barn har tilknyttet en kontaktpædagog, som foruden at have ansvaret for arbejdet med det enkelte barn er koordinator for samarbejdet med forældre og den anbringende kommune.

Vi er et opholdssted med et højt aktivitetsniveau og bruger nærmiljøets tilbud til at integrere børnene/de unge i nærsamfundet.

Vi tilbyder:

Pædagogisk personale der arbejder med udgangspunkt i en miljøterapeutisk tankegang.

En hverdag med forudsigelighed, trygge rammer og tæt voksenkontakt.

Voksne, som er troværdige, tydelige, kompetente, engagerede, omsorgsfulde, og som altid er der, når det enkelte barn/den unge har brug for det.

Tæt samarbejde med skolen hvor vi skaber det miljø, hvor den enkelte kan udvikle sin selvfølelse og dermed tage medansvar i sin egen udvikling og på sigt i sociale sammenhænge.

Mål:

Målet er at øge den enkeltes selvfølelse således at han/hun bliver i stand til at mærke sig selv og med voksenhjælp erkende egne problemstillinger og bearbejde dem. En styrket selvfølelse åbner op for anerkendelse af sig selv og dermed anerkendelse af sociale behov og sammenhænge.

Vi arbejder målrettet på at den unge tilegner sig nødvendige kompetencer for senere at kunne stå på egne ben.

Samtidig er det et mål, at vi gennem en dynamisk og aktiv dagligdag opbygger en positiv identitet og selvtillid. Vi ønsker at bryde grænser og fastlåste mønstre og erstatte dem med succesoplevelser.

Vi ønsker at styrke de skolemæssige og arbejdsmæssige færdigheder under skyldig hensyntagen til ovenstående, for der igennem at ruste børnene/ de unge til at kunne klare sig bedst muligt i en svær verden.

Fysiske rammer:

Opholdsstederne Hovedbygningen og Stuehuset er beliggende i et nedlagt landbrug i Serritslev, ca. 8 km fra Brønderslev i Nordjylland. Bygningerne er indrettet med beboelsesafdeling, Vores børn/unge har eget værelse, som er møbleret ved indflytningen. Herudover findes værkstedsafdeling, skole, køkken/kantine, administration, sportshal og net-cafe. Grunden rummer ud over haven, skaterrampe, fodboldbane og klatretårn.

Opholdstedet Enggaardsvej er beliggende i den syd-vestlige udkant af Brønderslev by. Stedet er indrettet i et gammelt husmandssted og har 5 ha. engområde omkring sig. De unge på stedet har hvert sit værelse, der er spisekøkken, stue og fælles aktivitetsted /netcafe. Udenfor er der plads til at køre på stedets go-cart og der er ved at blive anlagt en krolf bane (krokket/golfbane)

Praktiske rammer:

Af aktiviteter på selve opholdsstedet kan nævnes; sportsaktiviteter, trampolin, musiklokale, multimedie, klatring, boldspil inde og ude. Også skovaktiviteter og friluftsliv er en stor del af Semaiskolen året rundt. Herudover deltager børnene/de unge i lokalsamfundets aktiviteter ( idrætsklub, ungdomsklub, ungdomsskole m.v.)

2 gange om året rejser vi på henholdsvis skiaktivitetstur og sommerferie.

Skoletilbud:

Semaiskolen har et skoletilbud med fire uddannede lærer og en pædagog,

Skolen er godkendt af Brønderslev kommune.

Skolen bliver benyttet dels af opholdsstedet, dels af elever anbragt i familiepleje eller fra lokalsamfundet.

Skolen arbejder tæt sammen med opholdsstedet, således at hver elev har en kontaktlærer, som jævnligt holder møde med kontaktpædagogen, for der igennem at sikre en helhed i døgntilbudet.

Skolen tager udgangspunkt i den enkelte elev og tilrettelægger undervisningen under hensyntagen til barnets/den unges faglige og sociale færdigheder. Undervisningen er tema- og oplevelsesorienteret, vekslende med perioder med egentlig træning i de enkelte fag.

Vi kan i samarbejde med STU afdelingen og Drivværket også tilbyde praktisk arbejde.

Kalumvej 58
9700 Brønderslev
Nordjylland

Tlf: 96678200
mail@semai.dk

CVR: 20059990

Vi er en del af Fonden Semai: