Skip to content

Udslusning- & efterværn

I vores daglige drift af opholdsteder under fonden Semai har vi erfaret, at de unge i overgangen fra en dagligdag med fuld opdækning af pædagogisk personale til en dagligdag, hvor den unge selv skal træffe alle beslutninger vedr. dagligdagens indhold har brug for støtte.

Som døgnindskrevet på en af Semais afdelinger bor de unge i nogle rammer, hvor mange af de daglige rutiner er fastlagte.

Når den unge så flytter, er der ikke længere nogle rammer og heller ingen voksne til at støtte i dagligdagen. Den unge står på ”egne ben”, og hvis vores rammer og struktur kun er efterlevet og ikke integreret, vil den unge opleve ”friheden” som en vidunderlig fornemmelse i starten.

Det er nu muligt at bestemme alt selv, men når frihedsrusen har lagt sig, står den unge alene i et uorganiseret liv. Dette vil vi gerne afhjælpe med vores udslusnings- og bostøttetilbud, der gør den unge mere parat til selvstændighed end vores rammer i døgnboligerne giver os mulighed for.

Hvordan?

Vi står til rådighed for den unge, der er på vej i egen bolig. På 2 af vores afdelinger tilbyder vi, at den unge kan bo i eget værelse med adgang til køkken, bad og egen indgang. Vi kan også hjælpe med at finde en passende bolig samt give bostøtte i egen bolig.

Indholdet af pædagogtimer vil afhænge af den unges behov og den anbringende kommunes vurdering.

Timernes anvendelse vil afhænge af de individuelle behov fx. sikre at den unge kommer op og passer sin skole eller arbejde. Lave budget og hjælpe med indkøb og støtte omkring madlavning, tøjvask, personlig hygiejne, sikre at den unge får skabt et socialt netværk og deltagelse i aktiviteter. Sidst men ikke mindst være den voksne, som den unge kan tale med om personlige problemstillinger. 

Kalumvej 58
9700 Brønderslev
Nordjylland

Tlf: 96678200
mail@semai.dk

CVR: 20059990

Vi er en del af Fonden Semai: