Skip to content

Udslusning- & efterværn

I vores daglige drift af opholdsteder under fonden Semaiskolen, har vi manglet et tilbud der hjælper de unge i overgangen fra en dagligdag med fuld opdækning af pædagogisk personale til en dagligdag hvor den unge selv skal træffe alle beslutninger vedr. dagligdagens indhold.

Som døgnindskrevet på Semaiskolen, bor de unge i nogle rammer hvor mange af de daglige rutiner er fastlagte, og hvor det er nødvendigt at alle følger dem for at få et hus med 5/ 8 børn og unge til at fungere. Selvfølgelig er der plads til individuelle hensyn, men ikke alle rammer kan diskuteres.

Når den unge så flytter, er der ikke længere nogle rammer og heller ingen voksne til at støtte i dagligdagen. Den unge står på ”egne ben”, og hvis vores rammer og struktur kun er efterlevet og ikke integreret, vil den unge opleve ”friheden” som en vidunderlig fornemmelse i starten.

Det er nu muligt at bestemme alt selv, men når frihedsrusen har lagt sig står den unge alene i et uorganiseret liv. Dette vil vi gerne afhjælpe med vores udslusningstilbud/ bostøtte, der gør den unge mere parat til selvstændighed end vores rammer i døgnboligerne giver os mulighed for.

Hvordan?

Vi kan lave udslusningen i forbindelse med vores stuehus. Den unge vil have eget værelse, adgang til køkken og bad og egen indgang. Vi kan også give bostøtte i egen bolig.

Indholdet af pædagogtimer vil afhænge af den enkelte unges behov og den anbringende myndigheds vurdering.

Timernes anvendelse vil afhænge af de individuelle behov fx sikring af den unge kommer op og passer skole/ arbejde. Lave budget og hjælpe med indkøb og støtte omkring madlavning, sikre at den unge får skabt et socialt netværk, deltagelse i aktiviteter. og sidst men ikke mindst, være den voksne den unge kan bruge til at vende personlige problemstillinger med. De økonomiske rammer vedr. husleje lys og varme og aktiviteter vil være faste, og den unges behov for støtte vil afgøre valget af timer pr. uge.

 

Vi kan tilbyde en gradueret udslusning med udgangspunkt i eksempler på tre niveauer, hvor kommunerne kan købe det tilbud der passer til deres ung.

Niveau 1

35 timer ugentligt (svarende til 5 timer dagligt), Faste udgifter til husleje, lys og varme og aktiviteter i hverdagen, incl. sommerferie og skitur

Dette niveau indeholder personlig kontakt og støtte til at sikre at den unge er oppe om morgenen, planlægning af og indkøb, madlavning, deltagelse i stedets aktiviteter, fastholdelse af job/uddannelse og netværk. På dette niveau kan der tilkaldes kontakt ved behov.

Pris pr. 01.01.17 kr. 56.145

Niveau 2

20 timer ugentligt (svarende til 3 timer dagligt) Faste udgifter til husleje, lys og varme og aktiviteter i hverdagen, incl. sommerferie og skitur

Dette niveau indeholder personlig kontakt og hjælp til indkøb, madlavning, planlægning af dagligdagen, støtte til at fastholde job/uddannelse.
Pris pr. 01.01.17: kr. 32.083 pr. md.

Niveau 3

10 timer ugentligt (svarende til 1½ time dagligt) Faste udgifter til husleje, lys og varme og aktiviteter i hverdagen, incl. sommerferie og skitur

Dette niveau indeholder personlig kontakt og hjælp til ugeplan samt støtte til fastholdelse af skole/job.
Pris pr. 01.01.17: kr. 19.625 pr. md.

Kalumvej 58
9700 Brønderslev
Nordjylland

Tlf: 96678200
mail@semai.dk

Vi er en del af Fonden Semai: