Skip to content

Skole

STU  og individuelle skoletilbud.

Vi samarbejder med PPR i Brønderslev, der forestår de skolepsykologiske undersøgelser, indhenter de nødvendige oplysninger fra PPR i hjemkommunerne, og er en del af visiteringen til Semaiskolens specialskoletilbud.

Vi har en undervisningsoverenskomst med Brønderslev kommune  vedr. specialpædagogisk bistand i et Lille undervisningsmiljø

( Bek . 702 §11. af 23.06.14)

Vi er underlagt gældende lovgivning om undervisningsplaner, og udarbejder desuden kvartals, uge og dagsplaner for de enkelte unge for at gøre skoledagen så overskuelig som muligt.

Specialundervisningen foregår jvf. folkeskoleloven.

Semaiskolen er også godkendt til at afklare og afvikle STU– særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.
Følg os på StudieNord – Drivværket på Facebook

Vi har i vores tilbud lagt vægt på at vi individuelt tilrettelægger  skema, der løbende kan justeres i forhold til udvikling og behov.

Vores tilbud kan omfatte følgende linjer :

 • Håndværk / Kreativ
 • Køkken, Ernæring og Service
 • Studieforberedende linje

Ud over de nævnte linjer  vil vi til enhver tid kunne skaffe relevante praktikpladser og tilgodese individuelle behov.

Engagement – Troværdighed – Anerkendelse – Rummelighed

På Semaiskolen bestræber vi os på høj faglighed, hvor målet for den enkelte elev er differentieret og hvor alle elever som har kundskaberne til det, får en afgangseksamen.

Vi vægter fagligheden højt, har det nyeste materiale indenfor mange fagområder, tager udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer indenfor fagene, viser hensyn til hvis barnet har en diagnose og får tilpasset undervisningen til den enkelte elev.

Vores undervisning foregår primært via interaktive tavler. Alle børn får ved indskrivning udleveret en bærbar computer til brug i skolen.

Vi har et lærerteam der favner bredt fagligt og som har erfaring i at undervise børn med problemfyldte skoleforløb bag sig.

Siden 2007 har 36 elever bestået eksamen og er videre ud i uddannelsessystemet/ arbejde el. lign.

Sidste nyt fra afgående eksamenselever er at:

 • to er uddannet sygeplejersker,
 • en er blevet pædagog,
 • en er blevet uddannetkok,
 • to er uddannet sosu-ass.
 • en læser til pædagogisk assistent og har taget kørekort,
 • en går på HF og spiller på ligaplan i håndbold og bor i egen lejlighed,
 • en er ansat som privat pilot.
 • en ung mand har aftjent værnepligt og er i gang med sit andet år på HF. Yderligere har han fritidsjob på en statoilltank til at supplere sin su og betale for lejlighed.
 • en er blevet kommunal ungevejleder.

I 2013 fik tre af vores elever ” hue ” på

Alt i alt er vi en skole der vægter uddannelse og skolegang højt. Vi tilpasser vores krav til det niveau barnet kan honorere og har samtidigt  forventninger til eleverne om, at de passer deres skolegang.

Kalumvej 58
9700 Brønderslev
Nordjylland

Tlf: 96678200
mail@semai.dk

Vi er en del af Fonden Semai: