Skip to content

Hovedbygningen

Målgruppen:

Hovedbygningen er godkendt som opholdssted, og modtager børn og unge der ved indskrivningen er i alderen fra 8 til 18 år, og som på grund af en problematisk opvækst eller af medfødte årsager ( autismespektrumforstyrrelser mv.) har problemer med adfærd, kontakt og trivsel. Karakteristisk for disse børn/unge er, at de har en lav selvfølelse, og derfor er enten indad- eller udadreagerende. Der er tale om børn og unge der har brug for trygge og forudsigelige rammer, hvor de sammen med professionelle og tydelige voksne kan finde ro og tid til at opbygge selvfølelsen og bearbejde de problemstillinger, de hver især medbringer.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

jan

Jan Valvik

Tlf. 96 67 82 00
Mobil: 30 98 76 04
Mail: jan@semai.dk

Pædagogiske rammer

Vores pædagogik er baseret på tætte og ærlige relationer, hvor barnet/den unge bliver set og hørt, samtidig med at den professionelle tager ansvaret for relationens kvalitet. Hvert barn har tilknyttet en kontaktpædagog, som foruden at have ansvaret for arbejdet med det enkelte barn, er koordinator for samarbejdet med forældre og den anbringende kommune.

Vi er et opholdssted med et højt aktivitetsniveau og bruger nærmiljøets tilbud til at integrere børnene/de unge i nærsamfundet.

Vi tilbyder en hverdag med trygge rammer og tæt voksenkontakt. Voksne, som er troværdige, tydelige, kompetente, engagerede, omsorgsfulde, og som altid er der, når det enkelte barn/den unge har brug for det. I tæt samarbejde med skolen skaber vi det miljø, hvor den enkelte kan udvikle sin selvfølelse og dermed tage medansvar i sin egen udvikling og på sigt i sociale sammenhænge.

IMG_3798

Personalet

I opholdsdelen består personalet af en afdelingsleder, fem uddannede pædagoger og en faglærer.

Vi har døgndækning med sovende nattevagt. I dagtimerne uden for skoletid er der 2 pædagoger på arbejde.

Der gives efter behov ekstern supervision til personalet

Mål

Målet er at øge den enkeltes selvfølelse således at han/hun bliver i stand til at mærke sig selv og med voksenhjælp erkende egne problemstillinger og bearbejde dem. En styrket selvfølelse åbner op for anerkendelse af sig selv og dermed anerkendelse af sociale behov og sammenhænge.

Samtidig er det et mål, at vi gennem en dynamisk og aktiv dagligdag opbygger en positiv identitet og selvtillid. Vi ønsker at bryde grænser og fastlåste mønstre og erstatte dem med succesoplevelser.

Vi ønsker at styrke de skolemæssige og arbejdsmæssige færdigheder under skyldig hensyntagen til ovenstående, for der igennem at ruste børnene/ de unge til at kunne klare sig bedst muligt i en kompleks verden.

Fysiske rammer

Opholdsstedet er beliggende i et nedlagt landbrug i Brønderslev. Bygningerne er indrettet med beboelsesafdeling.
Vores børn/unge har eget værelse, som er møbleret ved indflytningen.  desuden forefindes fælles køkken, kreativt værksted, træværksted, musiklokale, sportshal. Udenfor har vi boldbane, og multibane.

Praktiske rammer

Udover aktiviteter på selve opholdsstedet, kan nævnes at sportsaktiviteter, skovaktiviteter og friluftsliv er en stor del af Semaiskolens aktiviteter året rundt. Herudover deltager børnene/de unge i lokalsamfundets aktiviteter ( idrætsklub, ungdomsklub, ungdomsskole m.v.)

To gange om året rejser vi på henholdsvis skiaktivitetstur og sommerferie (Sydeuropa).

Skolen har mulighed for at lave  koloni ture.

Hvor det giver mening kan vi oprette praktikpladser i lokalsamfundet, så ønsker og drømme kan prøves af.

Kalumvej 58
9700 Brønderslev
Nordjylland

Tlf: 96678200
mail@semai.dk

CVR: 20059990

Vi er en del af Fonden Semai: