Skip to content

Enggården

Enggårdsvej er et socialpædagogisk opholdssted godkendt til 5 børn/unge i alderen 8-18 år iht. lov om social service § 49 stk. 2.

Målgruppen:

Målgruppen på Enggården er fortrinsvis børn og unge med psykiatriske problemstillinger. Det er børn og unge, som ved indskrivningen er i alderen fra 8 til 18 år. De har, på grund af forskellige svigt i opvæksten eller af medfødte grunde (autismespektrumforstyrrelser), problemer med adfærd, kontakt, trivsel og er evt. kriminalitetstruede. Ved tidligt skadede børn kan der dispenseres for alderen. Karakteristisk for disse børn og unge er, at de har et lavt selvværd, og derfor er de enten indad- eller udadreagerende. Børn og unge har brug for trygge, overskuelige og forudsigelige rammer sammen med professionelle og tydelige voksne. Her kan de finde ro og tid til at opbygge selvværd og bearbejde de problemstillinger, de hver især medbringer.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

SørenBendtsen

Søren Bendtsen

Tlf. 96 67 82 00
Mobil: 30 98 76 11
Mail: soren@semai.dk

Pædagogiske rammer

Vores pædagogik er baseret på tætte og ærlige relationer, hvor barnet bliver set og hørt samtidig med, at den professionelle tager ansvaret for relationens kvalitet. Hver barn er tilknyttet en kontaktpædagog, som foruden at have ansvaret for arbejdet med det enkelte barn, også er koordinator for samarbejdet med forældre og den anbringende kommune. Vi er et opholdssted med et højt aktivitetsniveau og bruger nærmiljøets tilbud til at integrere de unge i nærsamfundet.

Vi tilbyder :

  • En hverdag med trygge rammer og tæt voksenkontakt.
  • Voksne, som er troværdige, tydelige, kompetente, engagerede, omsorgsfulde, og som altid er der, når det enkelte barn har brug for det.
  • I tæt samarbejde med skolen skaber vi det miljø, hvor barnet kan udvikle sit selvværd og dermed tage del i sin egen udvikling og på sigt i sociale sammenhænge.

Vi har mulighed for at få støtte fra vores faste konsulent; Psykiater og overlæge Jacob Ørnberg  samt vores egen psykiatrisygeplejerske Hanne Lottrup i vores daglige arbejde. De kan give faglig sparring til personale og forældre og sikre, at vores unge har de bedste vilkår for trivsel herunder rette medicinering.

Der kan også tilbydes psykiatrisk udredning af vores indskrevne unge.

enggaarden1-1024x340

Personalet

Personalet i opholdsdelen består af 1 afdelingsleder, 4 uddannede pædagoger og en pædagogstuderende samt kontinuerlig konsulentbistand fra vores psykiater og psykiatrisygeplejerske.

Vi har døgndækning med sovende nattevagt. I dagtimerne uden for skoletiden er der 2 pædagoger på arbejde.

Mål

Målet er at øge den enkeltes selvværd, således at barnet bliver i stand til at mærke sig selv og med voksenhjælp erkende egne problemstillinger og bearbejde dem. Et styrket selvværd åbner op for anerkendelse af sig selv, og dermed anerkendelse af sociale behov og sammenhænge. Samtidig er det et mål, at vi gennem en dynamisk og aktiv dagligdag opbygger en positiv identitet og selvtillid. Vi ønsker at ophæve uhensigtsmæssige handlemønstre og erstatte dem med en mere hensigtsmæssig adfærd gennem succesoplevelser. Vi arbejder med udvikling af det enkelte barns kompetencer, så barnet bliver i stand til at mestre sit ungdoms- og voksenliv. Vi ønsker at styrke de skolemæssige og arbejdsmæssige færdigheder under hensyntagen til ovenstående, for der igennem at ruste børnene til at kunne klare sig bedst muligt i samfundet.

Fysiske rammer

Opholdsstedet er beliggende i et nedlagt landbrug øst for Brønderslev ca. 8 km fra SemaiSkolens hovedafdeling. Bygningerne er indrettet med stue, spisekøkken, aktivitetsrum, to badeværelser til børnene, vaskerum, personalerum med separat bad. Vores børn har eget værelse, som er møbleret ved indflytningen. Vi har et mekanik- og metalværksted, desuden har vi en bålplads, MTB, trampolin og en boldbane. Vi planlægger en lejrplads med tre sheltere og et vildmarksbad.

Praktiske rammer

Ud over aktiviteterne på selve opholdsstedet, kan nævnes sportsaktiviteter, boldspil , har vi adgang til træværksted, kreativt værksted, musiklokale, sportshal og multibane i hovedbygningen. Skovaktiviteter og friluftsliv er en stor del af SemaiSkolen året rundt. Herudover deltager børnene i lokalsamfundets aktiviteter (idrætsklub, ungdomsklub, ungdomsskole m.v.) To gange om året rejser vi på henholdsvis skitur og sommerferie, og vi tager på koloni i september. Har barnet et ønske om fritidsarbejde eller arbejdspraktik, er vi behjælpelig med dette.

Kalumvej 58
9700 Brønderslev
Nordjylland

Tlf: 96678200
mail@semai.dk

CVR: 20059990

Vi er en del af Fonden Semai: