Skip to content

Aflastningsophold på Semai

Semai er godkendt til at modtage unge i aflastningsophold. Vi modtager unge fra eget hjem og unge der bor i familiepleje.

Ved at komme i aflastning hos os, kan vi, ud over at give et pusterum, også sætte vores faglighed i spil og være med til at pege på tiltag der kan sikre et fortsat ophold i hjemmet eller familieplejen.

Vi kan modtage de unge akut ved uoverstigelige problemstillinger i hjemmet, og de kan få en timeout hos os, i kendte omgivelser, mens der arbejdes på at rydde udfordringerne af vejen, så den unge kan komme hjem igen

Vi modtager børn i weekender og ferier, men har også unge der kommer nogle hverdags-dage, da disse i hjemmet kan være mere konfliktfyldte end fridage i weekenderne.

Under aflastningsophold på Semai, har vi stor succes med at tilbyde familiebehandling i hjemmet af vores psykiatrisygeplejerske.

 

Kalumvej 58
9700 Brønderslev
Nordjylland

Tlf: 96678200
mail@semai.dk

Vi er en del af Fonden Semai: