Skip to content

Tilbuddets indhold

MÅLGRUPPE

 • Personer med psykiske, sociale og adfærdsmæssige og/eller indlæringsmæssige problemer
 • Personer med ADHD og autismespektrum forstyrrelser
 • Personer som er lettere psykisk udviklingshæmmede
 • Personer med tab og traumer.

Følgende kriterier skal ligeledes være gældende:

 • Personer der har behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats der bringer dem tættere på job eller uddannelse.
 • Personer som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.
 • Personer med behov for et aktivitets- og samværs tilbud for opretholdelse og forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.
 • Personer med behov for en særlig tilrettelagt ud dannelse med det formål at opnå personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

TILBUDSVIFTE

 • LAB §§ 31 & 32 forløb
 • STU-tilbud
 • SEL §§ 103 & 104 tilbud

SÆRLIGT TILRETTELAGTE TILBUD

I SemaiJob har vi en målsætning om, at man som borger har én indgang til vores tilbud – idet en let eller simpel indgang, kan være løsningen for at bygge bro mellem borgerne og arbejdsmarkedet/beskæftigelse eller uddannelse.

Til gengæld findes der individuelle udgange da vores tilbud skal give mening for den enkelte og være skræddersyet til netop denne persons behov og evner.

LAB forløb: Igennem praktikker og tæt samarbejde mellem virksomhederne og borgerne arbejder vi med at levere opkvalificeringsforløb tilpasset individuelt til borgeren. Vores formål er, at få borgeren tættere på deres ønsker og drømme – rettet mod erhverv eller uddannelse. Dette via en afdækning af de personlige og faglige kompetencer og ressourcer.

STU: Igennem praktikker og tæt samarbejde i mellem STU og virksomheder vil vi forsøge, at bygge bro imellem uddannelsen og den verden som de vil møde senere i deres liv. Vi forsøger at klæde eleverne bedst muligt på, til at skabe sig en identitet og en plads i erhvervslivet. Det gør vi i gennem praktikker og tæt samarbejde i mellem STU og virksomheder.

SEL §§ 103 og 104: Vi arbejder med at skabe det gode liv og sætte det enkelte individ i fokus. Det gør vi for at sikre en meningsfuld hverdag, og for at undgå udstødelse og isolation. Det gør vi ved hjælp af skabelse af tilhørsforhold til fællesskaber og netværk.
Herigennem er målet, at man arbejder med evnen til at samarbejde og udvikle sine sociale færdigheder.
Beskæftigelsesindsatsen kan både have et udviklingsperspektiv, men kan også være med til at sikre vedligeholdelse af allerede opnåede færdigheder.

MULIGHED FOR AT VÆRE EN DEL AF NOGET STØRRE – EN ARBEJDSPLADS

I SemaiJob er der et væld af muligheder for at beskæftige sig med noget der interesserer og giver læring. Lige nu arbejder vi med træ, maling, kreative ideer, dekoration,
salg og planter. Dette skifter afhængig af brugernes behov. Der kan tilbydes individuel skolegang hvis man har faglige huller eller har fået ønske om at lære noget mere.
Vi samarbejder med et firma som vi producerer produkter til og samtidigt sælger vi firmaets produkter i vores butik.

Vi etablerer praktikker i erhvervslivet hvis det giver mening i forhold til den enkelte borgers udvikling.

En dag hos os er en arbejdsdag.

ENGAGERET, FAGLIG, RUMMELIGE MEDARBEJDERE
Vores medarbejdere er håndplukket til SemaiJob, så vi sikrer at stedet favner faglighed, håndværk og pædagogik.

ARBEJDSPLADS MED INDFLYDELSE
I SemaiJob er der stor mulighed for at få medindflydelse og medbestemmelse på sit forløb. Man kan være med til at påvirke hvordan det tilrettelægges og de rammer som det sker i.

SEMAI JOB – ET STED MED MULIGHED FOR STØTTE OG GUIDNING
Vi tror på, at det er vigtigt at motiverer brugerne eller eleverne til at tage ansvar for eget liv. Vi skaber nye drømme når andre dør, for at skabe mening. Vi tror på, at man kan mere end man tror og vil derigennem udfordre brugeren eller eleven i forhold til at bruge iboende ressourcer. Hermed bidrager vi til de enkelte individers potentielle udvikling.

Vi skaber fællesskab, for vores elever og brugere for at udvikle deres evne til at samarbejde. Vi tror på, at deres udvikling og læring afhænger af kvaliteten af de relationer, som de indgår i med betydningsfulde andre.

SÆRLIG TILRETTELAGT ARBEJDE
Arbejdet tager udgangspunkt i det enkelte menneskes kompetencer. Vi udarbejder en plan som peger på hvor der skal skabes udvikling. Vi forventer at borgeren på sigt kan komme i beskæftigelse eller starte på en uddannelse, indenfor et område som vedkommende har en interessere for, og som er realistisk set i forhold til de udfordringer borgeren måtte have.

HVAD LAVER VI?
Vi sætter en ære i at lave det der giver mening for den enkelte. Samtidig er vi en arbejdsplads hvor hver især bliver en del af det vi producerer. Alle kan bidrage ud fra egne forudsætninger, og lære at blive en del af vores produkter, som dels sælges via internettet og fysisk i vores butik.
Aktuelt har vi fokus på produkter til udeliv: udekøkkener og produkter til haven, planter mv.
Det betyder, at vi både hamrer, saver, maler, laver dekorationer, pynter butik, sælger produkter, sår blomster, planter og meget mere.
Vi er omstillingsparate og har plads til meget andet. Så det er kun fantasien og økonomien der sætter grænser.

Kalumvej 58
9700 Brønderslev
Nordjylland

Tlf: 96678200
mail@semai.dk

CVR: 20059990

Vi er en del af Fonden Semai: