Skip to content

Værdigrundlag

Værdigrundlaget er Semais grundpille i behandlingen af de personer, der er indskrevet på stedet. Værdierne skal være synlige i tekst, ord og handling og skal gennemsyre den måde vi arbejder på. Vores værdier skaber tilsammen den dannelse som danner grundlag for at kunne skabe sit eget liv.

Semai har følgende værdibegreber:

Anerkendelse

Engagement

Troværdighed

Rummelighed

Vi evaluerer løbende vores værdigrundlag.

Vi ønsker at bidrage til en bevidstgørelse om normer og værdier i samfundet, således at vores indskrevne beboere får nogle værdier, de kan leve deres liv med. Vi mener, at processen medvirker til at give de unge mennesker en ballast af viden, indsigt og selvstændighed samt evne til at agere moralsk og etisk forsvarligt over for sig selv, medmennesker og i samfundet som helhed.

Værdibegreberne er også en konsekvens af Semais menneskesyn, som bygger på en antagelse om:

At alle personer fødes med lyst til livet og livsvilje. Arveanlæg, opvækstforhold og relationen til andre mennesker er herefter med til at forme dem som mennesker. Udvikling skabes i samspil med andre. Hvis personen ikke har haft optimale stimuli og opvækstforhold, vil personen ikke udvikle sig inden for normalområdet, og barnet vil herefter vise tegn på mistrivsel og uhensigtsmæssig adfærd og derfor have særlige behov.

På Semai tror vi på vigtigheden i at være bevidste omkring vores menneskesyn. Måden, vi som pædagoger handler ud fra relationer og socialt samspil, skal altid afspejle vores menneskesyn.

På Semais tager vi altid udgangspunkt i at arbejde hen imod den anerkendende relation. En relation der gør, at vi som pædagoger ikke kun kan være faglige, men at vores personlige og sociale kompetencer også er i spil. Vi skal på én gang være ansvarsfulde og empatiske og være initiativtagere til den anerkendende relation, men også være spontane i forhold til aktiviteter, konfliktløsning og alle de øvrige situationer i det pædagogiske arbejde,

Kalumvej 58
9700 Brønderslev
Nordjylland

Tlf: 96678200
mail@semai.dk

CVR: 20059990

Vi er en del af Fonden Semai: