Skip to content

Om os

Semai er en almennyttig fond, der er godkendt til:

  • Opholds- og aflastningssted for unge
  • Akut- og udredningsophold
  • Solo-projekter i både opholds- og skoledel
  • Skolegang og særlig tilrettelagt uddannelse - STU
  • Dagbeskæftigelse for unge og voksne
  • Støtte i eget hjem
  • Botilbud til voksne

Vi bor i og omkring Serritslev, lidt nord for Brønderslev. Vi er beliggende tæt på hovedvejen og derfor også tæt på busforbindelser til Hjørring og Brønderslev.

Vi har indrettet vores boliger i husmandssteder med plads, luft og grøn natur omkring os.

Vores fysiske rammer er hjemlige, og fællesarealerne tilgodeser aktive interesser. Vores beboere sætter eget præg på sine værelser.

Vi lever sundt og sørger for at få den nødvendige motion, så vi har de byggesten, der skal til for at understøtte en positiv og fysisk udvikling.

Vores fastansatte medarbejdere er alle uddannede pædagoger, lærere - eller pædagogstuderende. Vi sikrer løbende en faglig opkvalificering og udvikling, således vores ansattes faglighed kan modsvare den enkeltes behov.

Vi har ingen fast pædagogik og ikke en fast kasse, som man skal passe ind i. Vi bygger sammen den kasse, der passer til den enkeltes behov, og vi bygger med udgangspunkt i vores værdier:

Semais værdier er: Engagement - Troværdighed - Anerkendelse - Rummelighed

Med Engagement mener vi:

At vi som medarbejdere er opmærksomme på vores opgaver som rollemodeller, og herigennem er positivt indstillet overfor og fleksibel i forhold til udfordringer og problemstillinger i arbejdet med børn, unge, forældre, interne- og eksterne samarbejdspartnere. Vi er involverende, nærværende og anerkendende i relationen til de børn og unge, vi hjælper.

Med Troværdighed mener vi:

At vi er ærlige i vores kommunikation med børn, unge, forældre, interne- og eksterne samarbejdspartnere. Vi handler konsekvent ved at gøre det, vi siger, vi gør og overholder aftaler. Vi er autentiske, loyale og handler professionelt overfor de børn og voksne vi arbejder i overensstemmelse med SemaiSkolens værdier, normer og struktur.

Med Anerkendelse mener vi:

At vi udviser gensidigt ansvar, respekt og tillid til andre mennesker. At der skal udvises respektfuldhed og en ligeværdig kommunikation. I interaktioner er vi lyttende og nærværende, hvorfor der opstår udvikling og glæde.

Med Rummelighed mener vi:

At vi giver plads til individualisme, og vi tilgodeser de enkelte børns behov på trods af deres forskellige holdninger og normer. Vi har en positiv grundholdning, som til stadighed bevares i vores tilgang til børnene. Vi ser muligheder frem for begrænsninger i vores arbejde.

Kalumvej 58
9700 Brønderslev
Nordjylland

Tlf: 96678200
mail@semai.dk

CVR: 20059990

Vi er en del af Fonden Semai: