Skip to content

Om os

Semai er en almennyttig fond der er godkendt til:

  • Opholds- og aflastningssted for unge
  • Akut- og udredningsophold
  • Skolegang og særlig tilrettelagt uddannelse
  • Dagbeskæftigelse for unge og voksne
  • Støtte i eget hjem
  • Botilbud til voksne

Vi bor i og omkring Serritslev, lidt nord for Brønderslev. Vi er beliggende tæt på hovedvejen og derfor også tæt på busforbindelser til Hjørring og Brønderslev.

Vi har indrettet vores boliger i husmandssteder med plads, luft og grønt omkring os.

Vores fysiske rammer er hjemlige, og fællesarealerne tilgodeser aktive interesser. Vores beboer sætter eget præg på deres værelser.

Vi lever sundt og sørger for at få den nødvendige motion, så vi har de byggesten der skal til, for at understøtte en positiv fysisk udvikling.

Vores fastansatte medarbejdere er alle uddannede pædagoger, - eller pædagogstuderende – og vi sikre løbende en faglig opkvalificering og udvikling- så vores ansattes faglighed kan modsvare den enkeltes behov.

Vi har ingen fast pædagogik og ikke en fast kasse som man skal passe ind i. vi bygger sammen den kasse der passer til den enkeltes behov – og vi bygger med udgangspunkt i vores værdier:

Semais værdier er: Engagement - Troværdighed - Anerkendelse- Rummelighed

 Med Engagement mener vi:

At vi som medarbejdere er opmærksomme på vores opgaver som rollemodeller og herigennem er positivt indstillet overfor og fleksibel i forhold til udfordringer og problemstillinger i arbejdet med børn, unge, forældre, interne- og eksterne samarbejdspartnere. At vi er involverende, nærværende og anerkendende i relationen til de mennesker vi omgås.

Med Troværdighed mener vi:

At vi er ærlige i vores kommunikation med børn, unge, forældre, interne- og eksterne samarbejdspartnere. At vi handler konsekvent ved at gøre det vi siger vi gør og overholder aftaler. At vi er loyale og handler professionelt overfor Semaiskolens værdier, normer og struktur.

Med Anerkendelsemener vi:

At vi udviser gensidigt ansvar, respekt og tillid til andre mennesker. At der skal udvises respektfuldhed og en ligeværdig kommunikation. At der skal foregå interaktioner hvor vi er lyttende og nærværende, hvorudfra der skal opstå udvikling og glæde.

Med Rummelighedmener vi:

At vi giver plads til individualisme, og tilgodeser de enkelte børns behov på trods af deres forskellige holdninger og normer. At vi har en positiv grundholdning som til stadighed bevares i vores tilgang til børnene. At vi ser muligheder frem for begrænsninger i vores arbejde.

Kalumvej 58
9700 Brønderslev
Nordjylland

Tlf: 96678200
mail@semai.dk

Vi er en del af Fonden Semai: