Om os

Om Fonden SEMAI

Tilbuddets medarbejdere består af pædagoger, sygeplejerske, pædagogiske assistenter, social- og sundhedsassistenter og en socialrådgiver. Udover dette samarbejdes der eksterne bl.a. psykologer og læger. Der er tilknyttet psykiater som konsulent, supervisor og tilsyn fra Socialtilsyn Nord. Denne brede vifte af faglighed i personalet gør at vi kan opnå en helhedsforståelse af beboernes problemstillinger og liv.

Personalet har følgende kompetencer

Personalet har følgende kompetencer: KRAP – kognitiv, ressource fokuseret og anerkendende pædagogik, psykoterapi, medicinhåndtering og somatisk /psykiatrisk, NADA Akupunkturbehandling. Personalet arbejder med at fremme det bedst mulige liv, for den enkelte beboer. Og sikre den enkelte beboer inddrages mest mulig, hvorfor vi har fokus på beboernes resurser og personalets kompetencer anvendes kvalificeret og effektivt.

Værdigrundlag og målsætning

Med udgangspunkt i et trianguleret samarbejde mellem borgeren, rådgivende myndighed og Fonden SEMAI aftales der ved indskrivning, hvilke mål den enkelte borger har, med udgangspunkt i den enkeltes handleplan og for dem over 18år er det ud fra VUM 2.0 vurdering. Her under indgår borgerens håb, drømme og ønsker for fremtiden.

I samarbejde med borgeren og med inddragelse af hele personalegruppen, udarbejdes der her efter delmål med enkelte indsatsområder, der løbende evalueres og justeres.

Mål udformes ud fra en SMART-model som indskrives i vores dokumentationsprogram SOFUS, således der dagligt kan beskrives og reflekteres, hvordan målarbejdet og borgerens trivsel udvikles.

Borgeren er inddraget i alle processer ud fra eget perspektiv, ligesom vi i tilbuddet ser ind i dennes ressourcer og krav, til tilpasning her af.

Ved personalemøder og ved trivselssamtaler med borgeren følges der op på borgerens mål til justering og tilpasning. Er målet nået, vurderes der om målet fortsætter som et vedligeholdende mål, eller målet kan afsluttes. Dette i samarbejde borger og med rådgivende myndighed.

Hvert år afholdes der statusmøde

Hvert år afholdes der statusmøde med deltagelse af borger, myndighed og Fonden SEMAI, hvor der forinden er udfærdiget en statusrapport, der beskriver målprocessen og hvor borgeren gives mulighed for, at bidrage her til.

Målene vil her blive drøftet, nogle afsluttes, nogle vil fortsætte ligesom der kan blive oprettet nye. En konstant cirkulær proces hen i mod størst mulig udvikling og trivsel for den enkelte borger og med høj synlighed af vores indsats for myndighed

Kontakt os

Skal vi kontakt jer?

Klik dig videre og vi vil kontakte jer hurtigst muligt.