Martin Ørum Jacobsen

Faglig uddannelse

 • Læreruddannelsen med linjefag i Matematik, Biologi og Idræt 2005

Supplerede uddannelse

 • 2013: Kursus i systemisk ledelse ved Pia Laursen, cand. psyk.
 • 2006-2007: Tværfaglig basisuddannelse i systemisk og narrativ praksis for professionelle i det pædagogiske, social- og sundhedsfaglige arbejde ved Inpraxis
 • 1. hjælpskursus 13.11.16
 • Kursus i personlighedsstrukturer, tilknyning og traumer, forsvarsmekanismer, overføring og modoverføring.

Arbejdserfaring

 • November 2010 =>: Ansat som souschef på SkolenSputnik i Brønshøj. Målgruppe: børn fra 1. – 6. klassetrin, hvoraf der bl.a. er børn diagnosticeret med ADHD, Asberger, infantil autisme, tidligt skadet og omsorgssvigt
 • August 2005 – oktober 2010: Ansat som speciallærer på SkolenSputnik på Amager. Målgruppe: børn fra 6. – 9. klassetrin, hvoraf der bl.a. er børn diagnosticeret med ADHD, Asberger, tidligt skadet og omsorgssvigt
 • 2003 – 2005: Arbejdede som gademedarbejder for Greve Kommune med henblik på at hjælpe unge 2. generations indvandrere med fritidstilbud og sunde interesser
 • 2002 – 2005: Ved siden af mit studie på Zahles Seminarium var jeg selvstændig med et monteringsfirma, hvor jeg leverede og monterede arbejdspladser for forskellige møbelfirmaer i Københavnsområdet

Faglige kompetencer

 • Professionel
 • Systematisk
 • Relationsorienteret
 • Igangsætter

Personlige kompetencer

 • Troværdig
 • Engageret
 • Tydelig
 • Tålmodig

Betydende fritidsinteresser

 • Fiskeri
 • Jagt
 • Mountainbike
 • Biler
 • Naturoplevelser
 • Lego
 • Computer