Bostøtte

Tilbud til boligstøtte

Formålet med indsatsen er, at den enkelte borger gennem en individuel tilrettelagt og målrettet indsats kan udvikle eller fastholde egne evner og kompetencer optimalt, i forhold til at mestre et hverdagsliv på egne præmisser og dermed med størst mulig selvstændighed i eget liv.

Formålet er ligeledes at optimere borgerens mulighederne for livsudfoldelse gennem social kontakt, tilbud om samvær, aktivitet og omsorg i eget hjem eller nærmiljø.

Kontakt os

Skal vi kontakt jer?

Klik dig videre og vi vil kontakte jer hurtigst muligt.