Børn/unge

Til sagsbehandler for børn og unge

De borgere vi får henvendelser på I vores børn og unge afdelinger (Kalumvej og Engården) er på børn og unge der enten har behov for anbringelse udenfor hjemmet eller aflastning fra familie og/ eller plejefamilie i henhold til Servicelovens §66 og §52.

Der kan både være tale om frivillig og/eller tvangsanbringelser

Der kan både være tale om frivillig og/eller tvangsanbringelser. Vores visitationsprocedure tager udgangspunkt i, at det enkelte barn er udredt forud for indskrivningen, da vi på den måde sikre der opstilles de bedste forudsætninger for en god trivsel. Vi oplever dog sommetider, at de unge vi får henvist ikke er udredt, hvorfor der sættes ekstra fokus på at dette iværksættes hurtigst muligt. Fælles for Fonden SEMAI’s opholdssteder for børn og unge gælder at vi efterhånden som den unges udvikling tilsiger det, sker der en reducering i pris.

Der vil ske jævnlig evaluering af anbringelsen og den unges udvikling, samt en revurdering af pladstype og pris som anbringende kommune får fremlagt.

Kontakt os

Skal vi kontakt jer?

Klik dig videre og vi vil kontakte jer hurtigst muligt.